Werkgroep onderwijs en kinderopvang, Huisvesting BSO in bestaande school

23 december 2008

Handreiking huisvesting BSO in bestaande school
Werkgroep Onder en Kinderopvang, gezamelijke uitgave van PO-raad, VNG en Waarborgfonds Kinderopvang door Aarle de Laat, oktober 2008.

De handreiking is bedoeld voor gemeenten, schoolbesturen en BSO-ondernemers die de realisatie van BSO-huisvesting in bestaande scholen (gaan) vormgeven of realiseren. Ze kan gebruikt worden als processturings- of toetsinstrument en biedt praktische checklists.

Klik hier om de handreiking gratis te downloaden.

Nieuw boekje

23 december 2008

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

23 december 2008

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

23 december 2008

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

23 december 2008

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com