Literatuur en Publicaties

26 oktober 2005

Jorien Meerdink, Margot Hameetman,

Vraag het aan de leerlingen.

Een verkennend onderzoek naar leerlingenparticipatie en de brede school in het voortgezet onderwijs

Dit onderzoek gaat na hoe in het kader van de ontwikkeling van brede scholen de betrokkenheid van leerlingen kan worden verbeterd. Gehouden in opdracht van het ministerie van OC&W. Uniek is de inzet van 44 leerlingen als interviewer. De uitslag is verontrustend: leerlingen hebben nauwelijks invloed op het aanbod dat in het kader van de brede school is ontwikkeld. Het aanbod sluit bij zo’n 80% van de respondenten bovendien niet aan bij wat ze graag doen in hun vrije tijd.
Bureau WESP, Uitgeverij SWP, ISBN 90 6665 442 2. 2001, bestellen kan direct bij de uitgeverij: www.swpbook.com

Tags

Thema's

Samenwerking

Nieuw boekje

26 oktober 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

26 oktober 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 oktober 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 oktober 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com