Ouderbetrokkenheid in de brede school

17 februari 2009

Ouderbetrokkenheid in de Brede School

Literatuurstudie. Nynke van der Schaaf & Tonny van den Berg, 2008, 58 pagina's. Hanzenhogeschool Groningen.

Om ontwikkelingsondersteunend gedrag van de doelgroep te stimuleren is het noodzakelijk dit beleid in te bedden in een breed ouderbeleid, aldus de schrijvers van deze studie. Een school heeft alle ouders nodig en moet daarop beleid maken met over informatievoorziening, ouderparticipatie en ontwikkelingsondersteuning. De onderzoekers geven aanbevelingen en een begrippenkader voor ouderbetrokkenheid.

Het rapport is gratis te downloaden via www.hanze.nl/integraaljeugdbeleid of door door hier te klikken.

 

Tags

Nieuw boekje

17 februari 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

17 februari 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

17 februari 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

17 februari 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com