De kinderhuiskamer in de brede school

26 februari 2009

Handboek de kinderhuiskamer in de brede school

Een voorziening voor kinderen en ouders in de wijk / G. Hartman; L. Schreuder; ... [et al.], Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen. - Nijmegen : Tandem Welzijnsorganisatie Nijmegen, 2008

De kinderhuiskamer in Nijmegen is een door Tandem opgezet huiskamerproject in brede scholen. Kinderen kunnen er na school spelen of lezen. Het handboek beschrijft de resultaten van twee jaar werken aan de opzet en verbetering van de kinderhuiskamer. Deel 1 besteedt aandacht aan de gedachtewereld achter kinderhuiskamers, de werkwijze en de functie die de huiskamer kan innemen in de kinderopvang. Dit deel is ook als aparte publicatie verschenen. Deel 2 gaat verder in op de opzet en het functioneren waarbij aandacht wordt besteed aan de omgang met de kinderen en hun ouders. Verder worden de organisatorische en zakelijke kanten belicht en zijn er handreikingen voor de start met een kinderhuiskamer.

Verkrijgbaar bij Tandem: info@tandemwelzijn.nl

Thema's

Zorg

Nieuw boekje

26 februari 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

26 februari 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 februari 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 februari 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com