Literatuur en Publicaties

26 oktober 2005

Josine Junger-Tas,

Diploma's en goed gedrag.

Tweede adviesrapport (2002)
Junger-Tas geeft haar visie op de toekomst van de scholen als centra voor de opvoeding tot 'goed burgerschap'. Zij pleit voor kleinere scholen, moedigt de bredeschoolgedachte aan, zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs, en adviseert de betrokkenheid van de ouders bij de school te versterken. Het rapport kwam tot stand in samenspraak met vertegenwoordigers van het ministerie van OC&W.

 

Nieuw boekje

26 oktober 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

26 oktober 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 oktober 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 oktober 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com