Veel uitdagingen voor voortgezet onderwijs

19 maart 2009

De brede school in het voortgezet onderwijs is goed op weg. Waren het voorheen po-scholen die de brede schoolontwikkeling aanvoerden, nu is het vo aan een sprint begonnen. Belangrijkste groeifactoren zijn de toenemende interesse in talentontwikkeling, het invoeren van de maatschappelijke stage en de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Wij vroegen vijf experts in welke richting de brede VO-scholen zich zullen ontwikkelen.

Samenwerken met omgeving
Pieter Paul Bakker, trainer en adviseur van het Nederlands Jeugd Instituut is al langere tijd betrokken bij de brede school. In 1997 begon de ontwikkeling voor het voortgezet onderwijs met de Verlengde Schooldag. Bakker signaleert dat er altijd veel expliciete aandacht is uitgegaan naar het PO. ‘Dat wil niet zeggen dat er geen voortgang is in het VO, maar je komt de term brede school hier minder tegen. Dat is niet erg, want het gaat om de intentie van de samenwerking tussen scholen en partners.’
Bakker denkt dat VO-scholen al verder zijn dan men denkt. ‘Ze staan voor veel uitdagingen: maatschappelijke stage, beroepsoriëntatie, extra zorg voor leerlingen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Dat moet wel uitmonden in samenwerking met organisaties en bedrijven uit de omgeving.’

Gewend aan begrip brede school
Ook Claudy Oomen van onderzoeks- en adviesbureau Oberon ziet een grote rol voor de maatschappelijke stage in bij de brede VO-school. Adviseur Oomen houdt zich onder meer bezig met de brede VO-school.
Ze signaleert een sterke opkomst van de brede school in het voortgezet onderwijs. ‘Het begrip wordt steeds gangbaarder. In het begin waren scholen in het voortgezet onderwijs voorzichtig met het predicaat breed. Ze noemden zich geen brede school. Maar nu zijn scholen gewend aan het begrip en meer bezig met naschoolse en schooloverstijgende activiteiten. Daarom zijn ze minder bang om zichzelf een brede school te noemen.’ Wat ziet zij voor trends in de toekomst? ‘Uiteraard een stijging van het aantal scholen dat zich brede school noemt. Omdat veel scholen talentontwikkeling belangrijk vinden, betrekken ze vaker een partner van buiten de school voor activiteiten rond cultuur, techniek en sport.’ 

Hoe om gaan met vrije tijd?
‘Over 5 jaar zijn alle VO-scholen in Rotterdam breed’, voorspelt Rikkie de Genzer van de gemeente Rotterdam. De Genzer is al tien jaar betrokken bij de brede schoolontwikkeling in die stad. ‘Binnen de gemeente Rotterdam wordt gewerkt met drie ontwikkelingsmodellen, ook wel het variantenmodel geheten. De introductie van het model bracht de ontwikkeling van de brede school in het VO in Rotterdam in een stroomversnelling. De gemeente steekt in op talentontwikkeling. Nu zijn ongeveer 52 scholen breed.’
Voor de toekomst denkt De Genzer dat er een grotere rol komt voor jongerenwerk. ‘De brede school en jongerenwerk groeien naar elkaar toe. Dat merkt ze uit de wens van scholen om een jongerenwerker in te zetten. Het brengt school en vrije tijd dichter bij elkaar en kan preventief werken bij schooluitval.’ Ze ziet steeds vaker dat jongeren niet meer weten wat ze moeten doen met vrije tijd. ‘Een brede school kan een plek zijn waar ze dit leren.’ 

Culturele creditcard
In de cultuursector signaleert ook projectleider brede school, Eeke Wervers van Cultuurnetwerk Nederland groei. Vanaf dit jaar richt Cultuurnetwerk zich op brede VO-scholen. Wervers ziet succes voor de cultuurkaart: ‘Ik denk  dat de cultuurkaart – een culturele creditcard voor jongeren –   cultuureducatie binnen de brede school verandert.  Ik denk dat in de toekomst leerlingen meer actief worden buiten de school, in samenwerking met  instellingen en kunstenaars. Er kan hierdoor een uitwisseling ontstaan tussen het binnenschoolse en het buitenschoolse. Zo kunnen leerlingen ook kennis maken met met beroepen in de kunst en cultuursector.’ 

Combinatiefunctionaris zorgt voor verlichting
Ook het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) richt zich op het voortgezet onderwijs. Hiske Blom, projectleider vmbo: ‘Het programma Jeugd wil zo veel mogelijk jongeren in beweging brengen. Omdat vmbo-leerlingen de grootste ‘bewegingsachterstand’ hebben, richten wij ons vooral op deze doelgroep.’
De brede school is volgens Blom de ideale setting om samen met de buurt en sportorganisaties sportieve arrangementen te realiseren. Welke ontwikkelingen spelen er nu? ‘Op dit moment adviseert het NISB VO-scholen vooral over hoe ze een duurzaam sport- en bewegingsaanbod kunnen opzetten en welke producten daarvoor beschikbaar zijn.
Blom signaleert dat er nu en in de toekomst veel van scholen wordt gevraagd. Ook is de werkdruk hoog. ‘ Hopelijk kan de inzet van de combinatiefunctionaris voor verlichting zorgen. Ook het leerlingvolgsysteem, waarin de fitheid van leerlingen wordt bijgehouden, is in opkomst.’

Nieuw boekje

19 maart 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

19 maart 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

19 maart 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

19 maart 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com