Brood op school, werkboek tussenschoolse opvang

26 oktober 2005

Op veel scholen zijn er problemen met de tussenschoolse opvang. Het werkboek Brood op school draagt inspirerende oplossingen aan.

Amsterdam-Noord heeft een welzijnswerker die de overblijf op alle 26 scholen in de deelgemeente coördineert. Op de Montessorischool in Breda verdienen ouders die assisteren bij de tussenschoolse opvang waardecheques. In Aalden wordt de overblijf van basisschool de Anwende geregeld door de stichting kinderopvang Drieluik. En in Dordrecht gaan de kinderen van twee scholen tussen de middag naar een eetcafé.

Deze voorbeelden van een creatieve aanpak van de tussenschoolse opvang, komen uit het werkboek 'Brood op school'. Het boek kwam tot stand op initiatief van de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken (OCW en SZW), en is opgezet volgens een schijf van vijf aandachtspunten: organisatie, financiën, deskundigheid, ruimte en activiteiten. Elke schijf begint met de kern van de problematiek, vat de verschillende oplossingen samen en geeft een reeks voorbeelden van eenvoudige, voor de hand liggende, maar soms ook uiterst creatieve oplossingen. De opzet is even pragmatisch als de vormgeving: verschillende kleuren voor de diverse schijven, en een handige ringband.

Rineke van Daalen e.a., Brood op school - inspirerende voorbeelden van tussenschoolse opvang; 122 pags; €4; te bestellen bij DSP-groep. Bestelformulier vindt u op www.dsp-groep.nl. Nederlandse basisscholen ontvangen een exemplaar van het werkboek.

Nieuw boekje

26 oktober 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

26 oktober 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 oktober 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 oktober 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com