Rotterdamse scholen inspireren Namibië

3 april 2009

De vorderingen die Rotterdam reiken zelfs tot in Afrika. Rotterdamse brede scholen vormden de inspiratie voor brede scholen in Afrika, Namibië. Gerard Reitsma, accountmanager bij de Hogeschool Rotterdam vertelt hierover.

De Hogeschool Rotterdam heeft goede contacten met zusterscholen in het buitenland, waaronder het Windhoek College of Education in Namibië. Met dit College – en de andere zusterscholen - werkt het Lerareninstituut van Hogeschool samen rond drie thema’s: Engels, rekenen en brede scholen. Dat laatste thema komt niet helemaal uit de lucht vallen, vertelt Gerard. ‘Het netwerk van de Hogeschool reikt helemaal tot in Afrika. Ook in Rotterdam werkt de Hogeschool samen met brede scholen. Studenten ondersteunen de Rotterdamse brede scholen.’

Brede school als hefboom
De kennis over brede scholen in Rotterdam bereikt zo ook het Windhoek College. Die op hun beurt de informatie deelt met onderwijsinstellingen in hun omgeving. Gerard: ‘Het onderwijs in Namibië is in een opbouwfase en al heel goed geregeld. Nu ziet de regering de brede school als een hefboom om onderwijs naar een hoger niveau te tillen. Een meerwaarde is dat het concept de verschillende bevolkingsgroepen samenbrengt. En dat is weer goed voor het land waar veel verschillende bevolkingsgroepen wonen.’

Ideeën vertaald naar eigen school
Twee basisscholen, de Havanna School en de Suiderhof School, toonden interesse in het brede scholenconcept en directieleden kwamen naar Rotterdam voor een bezoek. Gerard: 'De grondgedachte ‘samenwerken om talent te ontwikkelen, sprak hen aan. Hier bezocht de directie vijf brede scholen - Vierambacht, Toermalijn, Notenkraker, Passe Partout en Fridtjof Nansen  - met  ieder een heel verschillend profiel. De directeuren toonden vooral interesse in het zorg/leerkansenprofiel en vertaalden dit naar hun eigen scholen. Zowel de Suiderhof School als de Havanna School is aan het werk gegaan met de thema’s van dit profiel, ouderbetrokkenheid en schooltuinen.’

Enorm verschil in arm en rijk
Samen met het Windhoek College werken beide scholen nu aan een beleidsplan. Hoe willen de scholen de plannen in praktijk brengen? Gerard noemt wat voorbeelden: ‘Op de Suiderhof School is er onder de leerlingen een groot verschil in arm en rijk. Ook bijzonder is dat deze school gemengd is hier gaan blanke en zwarte kinderen samen naar school. Deze school wil ouders meer betrekken bij het onderwijs. Aan de ene kant voor klussen rond de school en aan de andere kant juist om problemen als analfabetisme of digibetisme te bestrijden.’

Lappendeken van uitwisseling
Ook de Havana School steekt in op het thema ouderbetrokkenheid. Op deze school, gevestigd in een township, zitten veel arme leerlingen. Een deel van de kinderen komt zelfs met een lege maag naar school. Schooltuinen bieden in dit geval uitkomst, denkt Gerard. ‘Met groente en fruit uit de tuinen kan de school de kinderen gezonde voeding bieden. Daarnaast wil de school ondernemerschap stimuleren met de verkoop van de landbouwproducten door ouders. Beide scholen willen ook samen gaan werken. Zo ontstaat een mooi lappendeken van uitwisseling op lokaal en internationaal niveau.’

Over Namibië

3 april 2009

Namibië is een relatief jong land in het zuidwestelijke gedeelte Afrika. Het ligt aan de kust van de Atlantische Oceaan tussen Angola en Zuid-Afrika. Het land is een kolonie van Duitsland geweest en heeft daarna tot 1990 deel uitgemaakt van Zuid-Afrika. Nu is het onafhankelijk. Namibië kent veel verschillende bevolkingsgroepen, waaronder Afrikaanse stammen en migranten uit Europa.

Aanvullende informatie

3 april 2009

Links
Brede School Rotterdam
Hogeschool Rotterdam

Nieuw boekje

3 april 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

3 april 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

3 april 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

3 april 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com