Literatuur en Publicaties

26 oktober 2005

Handleiding ouderpartcipatie

Ouders in de brede school. Ze zijn broodnodig. Maar hoe regel je dat? Een nieuwe uitgave van de stichting Spectrum biedt een handleiding.

Een handleiding is een praktisch hulpmiddel en dat is 'Actieve ouders - Ouderparticipatie en welzijnswerk in de brede school' dan ook. Onder andere staan er twee stappenplannen in de brochure. De eerste gaat over het ontwikkelen van beleid, en loopt in negen stappen van draagvlak creëren tot evalueren. Pas daarna wordt een beleidsplan vastgesteld.

Stappenplan twee gaat over het starten van activiteiten. Onderdeel van dit stappenplan is bijvoorbeeld een checklist marketing, tips voor de pr en een draaiboek.

Uitgangspunt van de brochure is dat ouderparticipatie in het belang van iedereen is: van de kinderen, de ouders zelf, de school, én de samenleving.

In kaders worden voorbeelden uit de praktijk beschreven.

Y. Bruins, Actieve ouders. Ouderparticipatie en welzijnswerk in de brede school , isbn 90-5880-007-5, uitg. Stichting Spectrum, €12,50.

www.spectrum-gelderland.nl

 

 

Nieuw boekje

26 oktober 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

26 oktober 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 oktober 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 oktober 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com