Jaarcongres Brede School 2009

4 mei 2009

essay writing service review 800 belangstellenden bezochten op 23 april het 6e Jaarcongres Brede School. Staatssecretaris Sharon Dijksma sprak tijdens het congres over belangrijke thema's als personeel, huisvesting en kennisuitwisseling.

academic paper writing services Steunpunt geopend
De staatssecretaris moedigde brede scholen aan de bestaande en nieuwe regelingen goed te gebruiken. Om personeelsproblemen op te lossen, riep Dijksma de scholen op een beroep te doen op de regeling voor combinatiefuncties. Daarnaast introduceerde Dijksma officieel de nieuwe huisvestingsregeling waarvoor 28 miljoen beschikbaar is gesteld. Ook verklaarde de staatssecretaris {Breed} voor geopend. Het Steunpunt wil kennisuitwisseling bevorderen en lokale successen zichtbaar maken. 

help dissertation Nog breder: de Plusschool
Oud-minister en publicist Pieter Winseminus pleitte voor een verdere verbreding van het voortgezet onderwijs: de Plusschool. Een school die vooral kwetsbare jongeren een goede basis kan bieden. Voor deze groep geldt dat schooluitval ook maatschappelijke uitval betekent.
De school kan kernteams van docenten bieden die samen klassen begeleiden. Leerkrachten die lesgeven of vrijgemaakt worden voor begeleiding. Een belangrijke rol is weggelegd voor de ZAT-teams die het zorgcircuit op de ROC’s  versterken. Andere speerpunten van de Plusschool zijn de doorlopende leerlijn die de overgang van vmbo naar mbo versterkt en het uitsluiten van lesuitval.
Goede voorbeelden zijn er al te vinden in Rotterdam en Amsterdam waar geëxperimenteerd wordt met een ambachtsschoolPlus. Meer over de Plusschool vindt u in het rapport ‘Vertrouwen in de School’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Pierre Wind in actie
Informatiemarkt

http://aggs.school.nz/?education=essays-writing-services Trends: groen, organisatie, personeel en breder
Ook de informatiemarkt bood nieuwe ontwikkelingen en publicaties.

  • SWP presenteerde de nieuwe uitgave - beschikbaar vanaf juni 2009 - ‘Samen Scholen in een prachtwijk’ met lessen en ervaringen uit Crooswijk, Rotterdam. Het boek focust niet op problemen, maar beschrijft oplossingen.
  • De groene brede school krijgt aandacht in de nieuwe publicatie van Sardes ‘De Brede School en groene speelruimte’.
  • Met de professionalisering van de brede school komt er ook meer aandacht voor personeel en organisatie. Het boekje ‘Organisatie en leiderschap in de brede school’ van Janny Reitsma van E & S staat vol met praktische adviezen, inzichten, tips en instrumenten.
  • Niet alleen Pieter Winseminus pleit voor nog verdere verbreding. Ook Archipel uit Zutphen werkt aan de verbreding van het onderwijs en beschrijft in de publicatie ‘kansen voor kinderen’ hoe de samenhang tussen onderwijs en opvang vorm krijgt in het Educatief Centrum.

U vindt de publicaties in de literatuurlijst.

cialis preis frankreich Nieuwe opleidingen
Ook de scholing voor brede schoolmedewerkers is in ontwikkeling. Naast de leergangen van het NJi en Publiek Domein, biedt de Brede Schoolacademie verschillende opleidingen voor vakkrachten, coördinatoren en leidinggevenden.

viagra bestellen mit überweisung Behoefte aan kaders
Naast de informatiemarkt en de sprekers was er ook ruimte voor 29 (!) deelsessies met thema’s als ‘Het jonge kind’, de brede basisschool, de brede VO-school, maatschappelijke ondernemen, bedrijfsvoering en beleid en toekomst. Uit de presentaties die de redactie van BredeSchool.nl bijwoonde, blijkt dat er vanuit het werkveld dat er behoefte is aan kaders en een herkenbare identiteit. Ook kondigde Jo Kloprogge, voormalig directeur van Sardes, aan dat het ministerie van OCW werkt aan een evaluatie / onderzoek van brede scholen. Alle handouts zijn hier te downloaden.

Jaarcongres Brede School 2009

4 mei 2009

see 800 belangstellenden bezochten op 23 april het 6e Jaarcongres Brede School. Staatssecretaris Sharon Dijksma sprak tijdens het congres over belangrijke thema's als personeel, huisvesting en kennisuitwisseling.

viagra schweizer apotheke Steunpunt geopend
De staatssecretaris moedigde brede scholen aan de bestaande en nieuwe regelingen goed te gebruiken. Om personeelsproblemen op te lossen, riep Dijksma de scholen op een beroep te doen op de regeling voor combinatiefuncties. Daarnaast introduceerde Dijksma officieel de nieuwe huisvestingsregeling waarvoor 28 miljoen beschikbaar is gesteld. Ook verklaarde de staatssecretaris {Breed} voor geopend. Het Steunpunt wil kennisuitwisseling bevorderen en lokale successen zichtbaar maken. Meer over de speech van Dijksma vindt u in het nieuws.

preisvergleich viagra generika Nog breder: de Plusschool
Oud-minister en publicist Pieter Winseminus pleitte voor een verdere verbreding van het voortgezet onderwijs: de Plusschool. Een school die vooral kwetsbare jongeren een goede basis kan bieden. Voor deze groep geldt dat schooluitval ook maatschappelijke uitval betekent.
De school kan kernteams van docenten bieden die samen klassen begeleiden. Leerkrachten die lesgeven of vrijgemaakt worden voor begeleiding. Een belangrijke rol is weggelegd voor de ZAT-teams die het zorgcircuit op de ROC’s  versterken. Andere speerpunten van de Plusschool zijn de doorlopende leerlijn die de overgang van vmbo naar mbo versterkt en het uitsluiten van lesuitval.
Goede voorbeelden zijn er al te vinden in Rotterdam en Amsterdam waar geëxperimenteerd wordt met een ambachtsschoolPlus. Meer over de Plusschool vindt u in het rapport ‘Vertrouwen in de School’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Pierre Wind in actie
Informatiemarkt

cialis nachnahme Trends: groen, organisatie, personeel en breder
Ook de informatiemarkt bood nieuwe ontwikkelingen en publicaties.

  • SWP presenteerde de nieuwe uitgave - beschikbaar vanaf juni 2009 - ‘Samen Scholen in een prachtwijk’ met lessen en ervaringen uit Crooswijk, Rotterdam. Het boek focust niet op problemen, maar beschrijft oplossingen.
  • De groene brede school krijgt aandacht in de nieuwe publicatie van Sardes ‘De Brede School en groene speelruimte’.
  • Met de professionalisering van de brede school komt er ook meer aandacht voor personeel en organisatie. Het boekje ‘Organisatie en leiderschap in de brede school’ van Janny Reitsma van E & S staat vol met praktische adviezen, inzichten, tips en instrumenten.
  • Niet alleen Pieter Winseminus pleit voor nog verdere verbreding. Ook Archipel uit Zutphen werkt aan de verbreding van het onderwijs en beschrijft in de publicatie ‘kansen voor kinderen’ hoe de samenhang tussen onderwijs en opvang vorm krijgt in het Educatief Centrum.

U vindt de publicaties in de literatuurlijst.

viagra auf rezept kostet Nieuwe opleidingen
Ook de scholing voor brede schoolmedewerkers is in ontwikkeling. Naast de leergangen van het NJi en Publiek Domein, biedt de Brede Schoolacademie verschillende opleidingen voor vakkrachten, coördinatoren en leidinggevenden. Klik hier voor meer informatie.

Behoefte aan kaders
Naast de informatiemarkt en de sprekers was er ook ruimte voor 29 (!) deelsessies met thema’s als ‘Het jonge kind’, de brede basisschool, de brede VO-school, maatschappelijke ondernemen, bedrijfsvoering en beleid en toekomst. Uit de presentaties die de redactie van BredeSchool.nl bijwoonde, blijkt dat er vanuit het werkveld dat er behoefte is aan kaders en een herkenbare identiteit. Ook kondigde Jo Kloprogge, voormalig directeur van Sardes, aan dat het ministerie van OCW werkt aan een evaluatie / onderzoek van brede scholen. Alle handouts zijn hier te downloaden.

Nieuw boekje

4 mei 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

4 mei 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

4 mei 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

4 mei 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com