GK van Hogendorpschool - ouderbetrokkenheid

16 juni 2009

‘Als de band warm is, lopen alle processen beter’

De Rotterdamse GK van Hogendorpschool is zoals Arno Taveniers zegt in de opbouwfase. ‘Hopelijk bereiken we ook een keer de eindfase en zie ik de brede school weer verdwijnen. Begrijp me goed, ik ben er blij mee. Maar ouders hebben ook hun taak. Bovendien moet de brede school gemeengoed worden.’
Toch noemt hij de brede schoolontwikkeling het beste antwoord op de problematiek van jongeren.  BredeSchool.nl sprak met stagiaire pedagogiek Thamar van Rijn en brede schoolcoördinator Arno Taveniers.

Het vmbo staat in de wijk Delftshaven. Het GK van Hogendorp (GKH) telt 380 leerlingen bijna allemaal met een allochtone afkomst. De leerlingen zijn Marokkaans, Turks of Antilliaans. De school draagt al een paar jaar het predicaat brede school. De school zet zich in voor haar leerlingen, maar ook voor de inwoners van de wijk. De actieve school kent een tennisclub, een weekendschool en basketbalvereniging waar iedereen in de wijk aan kan meedoen. Het vmbo nodigt mensen en organisaties uit om hun talenten in te zetten voor de school. Ouders voor sportlessen, buurtbewoners die handig zijn met computers, vrijwilligersorganisaties voor het aanbieden van stages of het lokale theater voor toneellessen.

Focus op sociale ontwikkeling
Sociale ontwikkeling, betrokkenheid en veiligheidsgevoel zijn de belangrijkste waarden binnen dit vmbo. Het uitgangspunt is beslist niet het aanbieden van een verlengde schooldag. De brede schoolfocus ligt bij het GKH op de sociale ontwikkeling. Arno licht dit toe: ‘Als je het kind meer zelfvertrouwen geeft met je binnen- en buitenschools onderwijsaanbod, dan maak je hen sociaal sterker.’
Uitgangspunt bij alle activiteiten van het GKH is een verantwoord pedagogisch klimaat. Alle activiteiten en partners moeten de onderwijsvisie ondersteunen. ‘zoeken bondgenoten waar een kind volgens dezelfde visie leert. Neem het Rotterdams Centrum voor Theater in onze wijk. Zij delen onze filosofie en dan hoef je niet te discussiëren over de pedagogische visie.’

Taak van de ouders
Het GK van Hogendorp heeft taken naar zich toegetrokken in de loop der jaren die een school niet hoeft te nemen, vertelt de brede schoolcoördinator. ‘Taken die eigenlijk bij ouders liggen. Maar wij voelden dat we als school niet verder kwamen met de jaarlijkse disco en de sportdag. Dus wilden we de ouders meer betrekken. Je kunt geen brede school beginnen zonder de betrokkenheid van ouders. Zij moeten ook geloven onze ideeën en zich bewust worden van hun taak als opvoeder.’

Tennisclub

16 juni 2009

Bij het organiseren van een activiteit gaat de school ook weer op zoek naar partners in de wijk, sportclubs of verenigingen, of in school onder ouders of docenten. Arno: ‘Als het moet dan starten we zelf een vereniging. Goed voorbeeld is onze tennisvereniging. Onze leerlingen wilden tennissen. Maar in Delftshaven ontbreekt er een tennisclub. We besloten daarom de tennisleraar maar hierheen te halen. Een tennisbaan hadden we niet, we speelden daarom op pleintjes in de buurt. Iedereen uit de buurt mag lid worden en dat maakt de club een groot succes. We hebben bijna 100 leden in alle leeftijden en van allerlei culturen en onze leerlingen assisteren bij de lessen.  We geven nu lessen op drie locaties. Grappig om te zien dat een nogal witte sport zo’n succes is in deze kleurige wijk.’

Dramalessen

16 juni 2009

De leerlingen krijgen tweewekelijks les in de Rotterdams Centrum voor Theater. ‘De lessen zijn gewoon onderdeel van het curriculum en ingebouwd om de sociale vaardigheden en fantasie te stimuleren’, vertelt Thamar.  ‘Je ziet de leerlingen groeien. In het begin willen de jongens niet met de meisjes acteren en vinden ze improvisatie raar. Maar binnen korte tijd ontstaat er een hecht gezelschap dat vol overgave werkt aan een voorstelling.’
Een groep leerlingen heeft met het theater de voorstelling  ‘Sex in de Stad’ gemaakt. De voorstelling maakt seksualiteit onder jongeren bespreekbaar. De voorstelling benadert de jongeren na de voorstelling om hun eigen ervaringen anoniem op papier te zetten. Een deel van deze monologen is gebundeld in een speciale uitgave.

(copy 2)

16 juni 2009

Spagaat tussen twee culturen
‘De huisbezoeken kosten tijd, maar die investering betaalt zich later terug, Dat is te zien aan de lage schooluitval en de betrokkenheid van de ouders bij de school en het onderwijs van hun kind. Het heeft dus een preventieve functie. De ouders hebben veel waardering voor dit bezoek. Ze vinden het getuigen van respect en de ontvangst thuis is bijzonder gastvrij. Die waardering zien we terug tijdens een ouderavond dan zit de zaal vol. Ook bij de thema-avonden die we voor de ouders organiseren over internet, seksualiteit of veiligheid kennen een grote opkomst. Soms komt er tijdens een huisbezoek een schoolloopbaanbegeleider mee. We werken hier met begeleiders die dezelfde culturele achtergrond hebben als de ouders en dat communiceert beter. Het bezoek wordt daardoor laagdrempeliger en de ouders voelen zich beter begrepen. Dat voorkomt ook dat een kind in een spagaat komt tussen twee culturen. Ouders krijgen meer begrip en zo kan het dat hun dochter toch mee mag op schoolkamp of lid mag worden van de sportclub.’

Grote ouderbetrokkenheid
 ‘Hoe groot de ouderbetrokkenheid is illustreert het volgende voorbeeld, vertelt Arno. 'Toen onze tennisleraar ziek werd, vielen de lessen stil. Eén van de ouders merkte dat op. Hij bood spontaan aan om in te vallen. Dat ging zo snel en zo natuurlijk dat er nauwelijks een gat is gevallen in de lessen. De samenwerking is zo goed bevallen dat deze vader meer wil doen. Daar zijn we blij mee en dus zijn er nu gesprekken over zijn bijdrage aan onze school. Dit voorbeeld is geen uitzondering, maar illustreert meer de manier waarop we werken op de GKH.'

Conflictbemiddelaars

16 juni 2009

Onderdeel van de sociale ontwikkeling is conflicthantering. Leerling Stacy legt uit: ‘Elke klas kent een conflictbemiddelaar. Die wordt door de klas gekozen op eigenschappen als behulpzaamheid, aanzien en communicatieve vaardigheden. Als leerlingen dan iets hebben, dan gaan wij vragen stellen.’
Arno: ‘De leerling krijgt een training waarin hij of zij leert om te gaan met conflicten tussen leerlingen. In tweetallen brengen ze leerlingen samen, stellen vragen, laten ze de leerlingen uitleggen, stellen ze een contract op en brengen ze verslag uit aan de docenten. In totaal hebben we nu 12 conflictbemiddelaars. De leerlingen lossen de problemen grotendeels zelf op daar hebben ze ons niet voor nodig.’

Over het GKH

16 juni 2009

De GK van Hogendorp (GKH) staat in de wijk Delfshaven. De GKH is een vmbo dat economische opleidingen aanbiedt. Iedereen kent iedereen door de kleine omvang van de school en de klassen. De 380 leerlingen zijn vooral van Marokkaanse, Turkse of Antilliaanse afkomst. De school draagt al 10 jaar het predicaat brede school. De school kent o.a. een tennisclub, een weekendschool en basketbalvereniging waarvan iedereen in de wijk, jong en oud, lid kan worden. Het GKH nodigt mensen en organisaties uit om zich in te zetten voor de school. Ouders voor sportlessen, vrijwilligersorganisaties voor het aanbieden van stages of het lokale theater voor toneellessen.

Meer informatie: www.gkh.nl of klik hier voor een reportage over de brede schoolactiviteiten.

Klik op de foto om te vergroten

16 juni 2009

Nieuw boekje

16 juni 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

16 juni 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

16 juni 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

16 juni 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com