De brede school

22 juni 2009

Juni 2009

Brede school als standaard voor voortgezet onderwijs

Rotterdam heeft een voortrekkersrol als het gaat om de brede school in het voortgezet onderwijs. De gemeente begon eind jaren negentig met de eerste stappen en is 10 jaar later ver in de ontwikkeling, melden Saskia Roering en Rikkie de Genzer. De dames zijn beiden beleidsadviseurs bij Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) in Rotterdam. Ze zijn trots op de aanpak. Successen: bottom-up aanpak een regierol voor de gemeente en bijna 55 van 75 VO-scholen zijn breed.  

Rikkie de Genzer vindt dat Rotterdam voorop loopt in Nederland. ‘Ook vernieuwende onderwijsinstellingen in de gemeente Rotterdam, bijvoorbeeld het Montessori Lyceum, willen mee in de brede schoolontwikkeling en 55 van de 75 VO-scholen zijn nu een brede school. Waarom dit succes? ‘Omdat we uitgaan van het positieve: talentontwikkeling en niet vanuit (onderwijs)achterstand. Dit maakt dat alle scholen en dus ook alle jonge mensen in Rotterdam kunnen profiteren van de verbreding. We sluiten niemand uit. Die ommezwaai hebben we heel bewust gemaakt. Nadat het etiket achterstandsschool was verwijderd, wilden meer scholen meewerken.’ ‘Maar we zijn er nog niet’, vult Saskia aan. 'Er is nog veel werk te doen. We zouden graag zien dat de brede school verweven is in het hele curriculum.Niet alleen bij de scholen die al een stevige brede school zijn -de variant 2 en 3 scholen- , maar ook bij de variant 1 scholen. Dan wordt de brede VO-school de standaard voor een school voor voortgezet onderwijs in heel Rotterdam. Maar dat is nog toekomstmuziek.’

Platform Brede School VO
Tien jaar geleden begon Rotterdam aan de brede schoolontwikkeling. Dat was zelfs zonder financiële injectie, vertelt Rikkie. ‘We zijn begonnen scholen te verleiden om aan de slag te gaan met de brede school. Dat hoeft niet direct met een zak geld. Een van de eerste dingen die we als gemeente organiseerden - en nu nog - was het Platform Brede School VO. Een plek voor uitwisseling en ontmoeting van brede schoolleiders en coördinatoren. Dat is vier tot vijf keer per jaar en wordt goed bezocht met een opkomst van 60 mensen per keer.’
De bijeenkomsten worden zeer gewaardeerd, vooral door startende brede scholen. Hier kunnen ze kennis en ideeën opdoen van scholen die al verder zijn in het proces. ‘We doen het nog steeds met weinig middelen, vertelt Saskia. ‘Het gaat niet om het geld maar om de creativiteit.’

Marathon van Rotterdam
Intussen zijn er de eerste resultaten. Rikkie noemt een voorbeeld. ‘Een programma als Super Fit! maakt dat kinderen meer bewegen en gezonder eten. Het wordt mogelijk om mee te doen aan een sport die ze anders niet zouden kiezen of kunnen betalen. Neem de Marathon van Rotterdam. Dit jaar verschenen er 50 kinderen van allochtone afkomst aan de start van de 5 km loop. Eén van hen werd zelfs 6e van een groep van 1500 mensen. Een volslagen verrassing, vooral voor hem zelf. Hij wist niet dat hij zo goed was. Dat motiveert enorm en doet veel voor het zelfvertrouwen.’

Saskia Roering (midden) en Rikkie de Genzer (tweede van rechts)

Niet vertellen hoe het moet
De gemeente heeft zich bewust een regierol aangemeten. Wat verstaan Rikkie en Saskia onder die  regierol? Rikkie: 'we leggen beleidskaders vast, we geven subsidie, ondersteunen de scholen en organiseren het Platform, maar we houden toch gepaste afstand. Het succes van de brede school in het voortgezet onderwijs in Rotterdam komt doordat het beleid van onderaf  - dus vanuit de scholen - komen. We hoeven scholen echt niet te vertellen hoe het moet. Zij zijn prima in staat de brede school in de stad te vorm te geven. De brede school moet van de scholen zelf zijn.'

Stages en ontschotten
In een grote gemeente als Rotterdam kan meer dan in een plattelands gemeente. Wat kan een kleine gemeente doen om het brede schoolbeleid vorm te geven? Saskia: ‘Geld voor welzijn en onderwijs ontschotten, zo breng je geldstromen bij elkaar en komt er een groter budget vrij. Daarnaast hoef je als gemeente niet alles te regelen. Sla de handen ineen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen binnen de vorming van de brede school, zowel scholen, schoolbesturen, gemeente en samenwerkingspartners. 
Met de Hogeschool Rotterdam hebben wij afgesproken studenten pedagogiek een stage aan te bieden bij brede scholen. Die nemen taken over en verminderen zo de druk op de brede schoolcoördinatoren. Daarnaast leren studenten meer over de brede school en krijgen ze een beeld van werken op brede scholen. Dat bevalt goed. De studenten blijven vaak hangen op een school voor een betaalde baan. In Rotterdam willen we bij elke brede VO-school twee studenten Pedagogiek inzetten. De studenten lopen 24 uur per week stage.’

Jongerenwerk ontmoet onderwijs
Welke ontwikkelingen signaleren Rikkie en Saskia in Rotterdam? Rikkie: 'We merken dat het jongerenwerk en het onderwijs naar elkaar toegroeien. We zien dat jongeren soms niet weten hoe ze hun vrije tijd moeten invullen. Sommige scholen bieden daarom lessen vrijetijdsbesteding aan, waar je leert wat je met je talenten kunt doen. Want voordat je jouw talent wilt ontwikkelen, moet je wel je vrije tijd kunnen invullen. In de lessen leren ze daarom welke hobby past bij hun interesses. Hier ontmoeten jongerenwerk en onderwijs elkaar. Op de ene school zijn de lessen vrijetijdsbesteding onderdeel van het rooster, op een andere school komt een jongerenwerker langs om gesprekken te voeren en binnen de volgende school is er een soort tieneropvang gevestigd. Om als school aan een dergelijke ontwikkeling te beginnen, is het van belang dat je partner dezelfde pedagogische visie deelt. Afstemmen is dus belangrijk

Brede VO School in Rotterdam

22 juni 2009

Rotterdam werkt al vanaf eind jaren negentig aan de brede school. Eerst om onderwijsachterstand tegen te gaan en later vanuit een breder perspectief dat talentontwikkeling en sociale competenties ombevat. Beweging is een belangrijk aspect en er is veel aandacht voor gezonde voeding.  De gemeente werkt met drie varianten. Binnen de grenzen van de gemeente staan 75 VO-scholen. Daarvan zijn er intussen 55 een brede school. Lees verder.

Aanvullende informatie

22 juni 2009

Links
Brede School Rotterdam
Hogeschool Rotterdam

Meer informatie

22 juni 2009

    Nieuw boekje

    22 juni 2009

    Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
    Bestel het hier.

    Columns van Job

    22 juni 2009

    09 juli 2018
    25 april 2018

    Op de kaart

    22 juni 2009

    kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

    Twitter (breed}!

    Nieuwsbrief

    22 juni 2009

    {Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

    javhide.com sexsut.com