Landelijk Steunpunt brengt ervaring uit de praktijk in de praktijk

28 augustus 2009

Sinds april dit jaar is {Breed} actief. Scholen en gemeenten die betrokken zijn bij een brede school kunnen een beroep doen op de expertise van het zeskoppige expertteam. Ervaring uit de praktijk brengen zij in de praktijk. Aan het roer staat projectleider Job van Velsen. Hij ziet {Breed} als een manier om kennis te delen en mensen met elkaar in contact te brengen. We praten over de koers die {Breed} nu uit zet.

Wat kunnen scholen en gemeenten van {Breed} verwachten?
“We bieden ondersteuning aan de praktijk, zowel primair als voortgezet onderwijs. We willen voorkomen dat scholen die betrokken zijn bij een brede school het wiel opnieuw moeten uitvinden. Onze taak is mensen en/of organisaties met elkaar te verbinden. We bieden scholen geen langlopend adviestraject, maar ervaring en kennis uit de praktijk waarmee scholen direct aan de slag kunnen. We werken vooral vraaggericht. Dus heb je een vraag. Mail het naar landelijksteunpunt@bredeschool.nl. Wij gaan ermee aan de slag!”

Welke vragen krijgt {Breed}?
“Heel verschillend. Van een ruziënde gemeenteraad tot partners die zich afvragen wie wat moet regelen. Ik werd laatst in Limburg ontvangen door een norse directeur. Zijn school zat in een prachtig nieuw brede schoolgebouw, maar de directie is nooit betrokken bij de bouwplannen. De inpandige bibliotheek kon tijdens schooltijd niet gebruikt worden en de kinderopvang zat helemaal aan de andere kant van het gebouw. Met onze kennis kunnen we mensen snel bij elkaar brengen of anders laten denken. In een goed gesprek breken we muurtjes af. Als dank kregen we een Limburgse vlaai. De directeur zag het weer zitten, gelukkig!”

Welke acties en plannen staan er op het programma?
“De komende tijd promoten we {Breed} onder de doelgroep. BredeSchool.nl is daarin een belangrijk medium. En op 2 oktober organiseren we een bijeenkomst over de brede school in het voortgezet onderwijs. De brede school wordt steeds belangrijker in het voortgezet onderwijs. Ouders verwachten meer van de scholen, bijvoorbeeld naschoolse activiteiten. We organiseren ook bijeenkomsten met experts uit het veld en brancheorganisaties. Met hen delen we informatie en plannen. Daarnaast willen we informatie en ervaring beschikbaar maken op BredeSchool.nl, bijvoorbeeld informatie over subsidies en regelingen.”

Welke ambities heeft {Breed}?
“We willen vooral in contact komen met de praktijk. Onze adviseurs gaan het land in om met medewerkers van brede scholen te praten.
We zoeken inspirerende voorbeelden. Laat ons weten dat je trots bent op jouw school, project of bijeenkomst en waarom. Of meld je aan als ambassadeur. We zoeken praktijkmensen, schoolleiders, adviseurs, wetenschappers of coördinatoren. Mensen die goed kunnen vertellen over hun ervaringen met de brede school. Daarnaast vind ik het vooral belangrijk dat we onze kennis delen. Denk aan het organiseren van een bijeenkomst. Het is zonde als organisaties afzonderlijk bijeenkomsten organiseren over dezelfde onderwerpen.”

Met welke organisaties werk je samen?
“Met het Servicecentrum Scholenbouw en het Netwerkbureau Kinderopvang. Onze onderwerpen sluiten op elkaar aan en de drie projecten zijn allemaal projecten vanuit OCW met een duur van drie jaar. Het Servicecentrum Scholenbouw vanwege de geïntegreerde aanbesteding (meerdere opdrachtgevers bouwen een multifunctioneel gebouw) en het Netwerkbureau Kinderopvang vanwege de aansluiting en het Netwerkbureau Kinderopvang vanwege de aansluiting met kinderopvang, BSO, gemeentes en kinderopvangorganisaties. We organiseren samen conferenties en wisselen informatie uit.”

Welke trends signaleert {Breed}?
“De positie van de brede schoolcoördinator en de brede schoolmanager wordt steeds belangrijker. Er is behoefte aan een profiel voor brede schooldirecteuren. Er komt meer aandacht voor de inhoud dan bijvoorbeeld voor het gebouw. Ook is er in de Randstad steeds meer ruimtegebrek, maar in de plattelandsprovincies loopt het aantal leerlingen terug waardoor scholen meer ruimte krijgen. We nemen deze trends ook mee naar het ministerie van OCW.”

Hoe zie je de toekomst voor de brede school in Nederland?

“In de goede zin van het woord komt er meer aandacht voor opbrengsten en resultaten. De contouren van de brede school worden helder. We willen de varianten van de brede school, denk aan een MFA waar 5 Sinterklazen langs komen aan de ene kant en het een geïntegreerd kindcentrum waar vanzelfsprekend 1 Sinterklaas langskomt, scherper definiëren. Niet alleen voor professionals, ook voor ouders is dat handig. De brede school is immers een bekend begrip geworden!"

Wat wil je brede scholen meegeven?

“Ga uit van het kind en richt je op de inhoud. Kijk wat je met elkaar kunt doen voor het kind. Zoek, benut en versterk de relatie met de omgeving.”

 

Over Job van Velsen

28 augustus 2009

Veel mensen uit het onderwijs hebben Job van Velsen al eens ontmoet als spreker op een congres of bijeenkomst, hebben zijn boek “De brede kapitein” over leiderschap in de brede school gelezen of kennen hem als directeur van brede basisschool het Meesterwerk uit Almere.

De motie van Aartsen / Bos kwam precies op de dag dat het Meesterwerk haar deuren opende. Op Het Meesterwerk, opgezet vanuit het gedachtegoed Etutorium, wordt intensief samengewerkt met o.a. de buitenschoolse opvang en de naschoolse opvang, vanuit één organisatie. De aanpak baseert zich op de ontwikkeling van kind, ouders en professionals. Het concept, gericht op het leggen van verbindingen met buurt en opvang en de school als maatschappelijk hart, leverde veel publiciteit op.

Die interesse maakte dat Job van Velsen zijn ideeën, kennis en ervaringen actief ging verspreiden. Dat doet hij nog steeds. Onder meer voor {Breed}.

Tags

{breed}

Thema's

Samenwerking

Nieuw boekje

28 augustus 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

28 augustus 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

28 augustus 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

28 augustus 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com