Hans Rutten - InnovatieNetwerk

5 oktober 2009

'Met een boterham in de klas kom je niet ver'

Hans Rutten van InnovatieNetwerk heeft niet zo veel met gezonde voeding. Hij heeft meer met goede voeding. Ook denkt hij dat McDonalds en Kentucky Fried Chicken goede kanten hebben. Daar kan een brede school van leren, denkt hij.

Welke goede kanten zitten er aan McDonalds en Kentucky Fried Chicken?
“Het is in gezondheidsland taboe om over de goede kanten te praten van fastfoodketens. Toch zie ik in de praktijk dat het concept ook goede kanten heeft. Kinderen vinden het geweldig om dit soort restaurants te eten. Vooral de sfeer en aankleding spreekt hen aan. leer daarvan zou ik zeggen. Het kan rust, plezier en aandacht creëren voor de maaltijd. Met een boterham in de klas kom je niet ver. Ik ken goede voorbeelden van (brede) scholen die in hun dagarrangement een maaltijd hebben opgenomen in een apart eetzaal waar aandacht is besteed aan de inrichting. Bijvoorbeeld het Kinderservicehotel in de Albert Plesmanschool in Rotterdam. Ondanks dat er een prijskaartje aan deze opvang zit, is het erg populair bij ouders en kinderen!”

Is het een taak van de brede school om gezonde voeding op de agenda te zetten?
“Zoals ik al eerder zei, vind ik dat scholen moeten overwegen het predicaat gezond van het menu te schrappen. Wat gezonde voeding is, dat is vaak nog onbekend terrein. De relatie voeding en gezondheid zit ingewikkeld in elkaar en is onbekender dan de adviezen over gezonde voeding ons doen geloven. Het enige valide advies is eet gevarieerd en dat kun je op 1001 manieren invullen.
Ik ben dus een voorstander voor meer nadruk op samen aan tafel. ‘Goed’ eten is eten dat kinderen plezier brengt, afwisseling en verrassing, dat hen de rust en gelegenheid biedt om aandacht aan elkaar te besteden en aan het eten dat ze tot zich nemen. De gezondheid van voeding kunnen ze hooguit als een aspect meenemen. Hier ligt de verantwoordelijkheid van de brede school: zorgen dat de leerlingen op hun school goed kúnnen eten, dat daarvoor de ruimte is (keuken, schoolkantine of eetzaal), de capaciteiten (mensen en middelen) en vooral de aandacht: laat zien dat je waarde hecht aan samen goed eten."

Hoe kun je als brede school een prioriteit maken van goede voeding?
"De brede school kan met de verschillende partners meer realiseren dan een ‘gewone’ school. Een school met een wijkfunctie leent zich prima voor maatschappelijke initiatieven als een buurtrestaurant.
Uit ervaring weet ik ook dat voeding vaak geen prioriteit is bij het vormen van een brede school. De partners, gemeenten, scholen en instanties zijn er gewoon niet mee bezig. Ik denk dat als je het een prioriteit wil maken, je dan ook partners moet betrekken die belang hebben bij een goede maaltijd op school. Soms kan dat betekenen dat je een commerciële partner betrekt in je complex. Dat hoeft naar mijn idee geen obstakel te zijn. Ik weet dat er voldoende goede voorbeelden zijn. Ga daarom eerst eens kijken hoe anderen het doen voordat je plannen maakt."

Heb je een idee voor brede scholen die een goede maaltijd willen aanbieden?
"Binnen een straal van een kilometer van de school is altijd een ondernemer te vinden die een maaltijd aanbiedt. Ik merk dat er overdag vaak een leemte is bij deze ondernemers. Is het mogelijk dat scholen een alliantie sluiten met deze ondernemers zodat zij een goede lunch kunnen aanbieden? Dat kan naar mijn idee op verschillende manieren. De ondernemer kan prefab lunches aanbieden, gebruik maken van de keuken of zijn intrek nemen in de keuken om een buurtrestaurant op te starten."

Waar kunnen brede scholen direct mee aan de slag?
"Met hulp van InnovatieNetwerk hebben partijen in Amsterdam een Lunchwaaier ontwikkeld. Dat is een handzaam boekje met tien voorbeelden van hoe een basisschool de lunch goed kan aanpakken. Met die waaier kunnen vooral basisscholen aandacht geven aan goede voeding. In de waaier staan goede voorbeelden en tips. Bijvoorbeeld hoe je een ruimte gezellig maakt met aankleding of dat een koelkast voor lunchtrommeltjes al een wereld van verschil maakt tot veel ingrijpender zaken als het verbouwen van een ruimte. Ook willen we een alternatief voor de sullige boterham ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen niet enthousiast worden over voeding als ze een gewone boterham meekrijgen van thuis. Wij zijn op zoek gegaan naar een andere manier om kinderen te interesseren voor eten en daarbij stuitte we op de Dabbawalla. Dit is een gestapelde lunchtrommel die in India wordt gebruikt. We bekijken met pilots hoe we dit kunnen vertalen naar Nederland. Per toerbeurt vullen ouders een week lang de trommel voor hun kind en vier klasgenoten. Ouders zijn zo maar één week per 5 weken aan de beurt. Ouders vullen de trommel ’s ochtends met brood, soep, salade, groente of pasta. Zo ontstaat er meer variatie en zelfs competitie tussen de ouders (wie maakt de lekkerste?). Ouders vinden het een prachtig idee, maar we moeten nog bekijken het echt kan werken.

Hoe zie je eten op school in de toekomst?

"Ik zie dat de interesse voor goed eten tijdens de overblijf groeit. Maar er zijn  slechts een paar honderd basisscholen hiermee bezig. Op die andere (bijna 7000) scholen gebeurt er nog weinig. Er lijkt dus van alles te gebeuren, maar het zijn druppels op de gloeiende plaat. Er worden nog steeds scholen gebouwd zonder keuken of eetzaal, omdat er niet aan wordt gedacht of er geen geld is. De populariteit van het dagarrangement daarentegen schept kansen voor brede scholen.
Ik hoop dat er meer onderzoek komt naar de relatie tussen leerpresentaties en voeding. Nu is daar nog weinig over bekend omdat het (vaak lange termijn) onderzoek moeilijk uit te voeren is. Ik denk dat we met de uitkomsten pas echt beleid kunnen maken. Nu hangen initiatieven nog te vaak op koplopers en enthousiastelingen."

Links
www.samengoedeten.nl

www.kinderservicehotels.nl

www.innovatienetwerk.org

InnovatieNetwerk

5 oktober 2009

Hans Rutten werkt bij InnovatieNetwerk en verantwoordelijk voor het thema Gezonde Samenleving. InnovatieNetwerk is een initiatief van het ministerie van LNV. Opdracht is het ontwikkelen en in praktijk brengen van vernieuwingen op het terrein van het ministerie. 

Dan gaat het om hardnekkige problemen juist op een ander manier aanpakken. InnovatieNetwerk richt zich daarom niet specifiek op gezonde voeding, maar juist op interesse in eten en samen aan tafel.
Een van die vernieuwingen is Samen Goed Eten. Een initiatief waarbij wordt stilgestaan bij samen aan tafel eten met aandacht voor de maaltijd.  

Nieuw boekje

5 oktober 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

5 oktober 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

5 oktober 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

5 oktober 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com