Pierre Wind

9 oktober 2009

Wél seksuele voorlichting, waarom geen eetvoorlichting?

Onlangs lieten we een aantal experts aan het woord over gezonde voeding en de brede school. Ook topkok en eetgoeroe Pierre Wind heeft zo zijn ideeën over eten op de (brede) school. Wind zet zich al jaren in voor gezond eten in het onderwijs, onder meer met de Smaaklessen. Op 25 september verwelkomde hij tijdens de week van de smaak 8000 kinderen in het ADO Stadion voor De Grootste Keuken van Nederland. BredeSchool.nl stelden hem vijf vragen.

Wat is je relatie met de brede school?
“Dit is beetje een rare vraag. Mijn hart is namelijk betrokken bij vele soorten onderwijs en niet specifiek de brede school. Daarentegen vind ik de brede school wel een geweldig concept waar de maatschappij veel aan kan hebben. Op diverse plekken zie je dat het heel errug goed werkt, maar er zijn ook voorbeelden waar het bedoelde brede schoolconcept nog niet geheel is ingezet. Dat is dan wel weer jammer. Al heel lang heb ik namelijk mijn onderwijs lesbevoegdheden en ik praktiseer ze nog steeds, vandaar ook mijn betrokkenheid bij onderwijs.”  

 Is er een taak weggelegd voor de brede school als het gaat om gezonde voeding?

“Absoluut, de brede school kan een enorme voortrekkersrol hebben. Vooral als ze een de rol van spil in de buurt vervult. Speciaal voor de kinderen in het basisonderwijs zijn er de Smaaklessen. Dat zijn voedingslessen, waar de leerstof aan de hand van proefjes duidelijk wordt gemaakt. Dit didactisch smaakproject is al een groot succes. Maar ik hoop dat deze smaaklessen, naast handenarbeid, rekenen, Nederlandse taal, gymnastiek en muziekles een verplicht vak op alle basisscholen in Nederland zal worden. En daarvoor is de medewerking van de Haagse politiek nodig. Om die te bereiken is op zich een avontuur. Gelukkig steunt het Ministerie van LNV al geruime tijd de Smaaklessen en hopelijk volgen de andere ministeries ook. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aandacht aan ‘De Smaaklessen’ willen besteden, zodat er een nationale discussie ontstaat van het wel of geen nut hebben van de verplichte smaakles op basisscholen. Verplicht, omdat Smaaklessen alleen werkt, wanneer het een lange adem heeft en alle scholen van Nederland bereikt.
De doelstelling van de smaakles is niet om van de leerling een topkok te maken, maar wel zijn of haar smaakreferentie te verbreden. Proeven of gewoon eten. Het blijft een eerste levensbehoefte. Wél seksuele voorlichting, waarom geen eetvoorlichting?
Jaarlijks zijn er miljoenen voedselvergiftigingen, die vooral in de huiselijke sferen plaatsvinden. Er wordt steeds meer industriële fastfood en steeds minder vers gegeten. Vele medemensen worden te dik, waaronder veel jongeren. Er is duidelijk een relatie tussen eten en bewegen. Vele inzichten zijn gerelateerd aan voeding. Of visa versa. En, in multicultureel opzicht: hoe meer je van elkaars cultuur weet, hoe meer begrip je voor elkaar kunt krijgen. Willen we een gerenommeerde en gezonde eetcultuur in Nederland hebben, dan zullen we daar wat aan moeten doen. Nog een reden om massaal aan de smaakles te gaan is nog niet genoemd en dat is dat de leerling interesse in eten krijgt en eten leuk gaat vinden. Niet iets wat moet, maar het als een beleving gaat zien.”

Heb je een innovatief idee voor brede scholen die een goede maaltijd willen aanbieden?
"Binnen een straal van een kilometer van de school is altijd een ondernemer te vinden die een maaltijd aanbiedt. Ik merk dat er overdag vaak een leemte is bij deze ondernemers. Is het mogelijk dat scholen een alliantie sluiten met deze ondernemers zodat zij een goede lunch kunnen aanbieden? Dat kan naar mijn idee op verschillende manieren. De ondernemer kan prefab lunches aanbieden, gebruik maken van de keuken of zijn intrek nemen in de keuken om een buurtrestaurant op te starten."

Waar kunnen brede scholen direct mee aan de slag?
"Met hulp van InnovatieNetwerk hebben partijen in Amsterdam een Lunchwaaier ontwikkeld. Dat is een handzam boekje met tien voorbeelden van hoe een basisschool de lunch goed kan aanpakken. Met die waaier kunnen vooral basisscholen aandacht geven aan goede voeding. In de waaier staan goede voorbeelden en tips. Bijvoorbeeld hoe je een ruimte gezellig maakt met aankleding of dat een koelkast voor lunchtrommeltjes al een wereld van verschil maakt tot veel ingrijpender zaken als het verbouwen van een ruimte. Ook willen we een alternatief voor de sullige boterham ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen niet enthousiast worden over voeding als ze een gewone boterham meekrijgen van thuis. Wij zijn op zoek gegaan naar een andere manier om kinderen te interesseren voor eten en daarbij stuitte we op de Dabbawalla. Dit is een gestapelde lunchtrommel die in India wordt gebruikt. We bekijken met pilots hoe we dit kunnen vertalen naar Nederland. Per toerbeurt vullen ouders een week lang de trommel voor hun kind en vier klasgenoten. Ouders zijn zo maar één week per 5 weken aan de beurt. Ouders vullen de trommel ’s ochtends met brood, soep, salade, groente of pasta. Zo ontstaat er meer variatie en zelfs competitie tussen de ouders (wie maakt de lekkerste?). Ouders vinden het een prachtig idee, maar we moeten nog bekijken het echt kan werken.

Hoe zie je eten op school in de toekomst?

"Ik zie dat de interesse voor goed eten tijdens de overblijf groeit. Maar er zijn hier slecht 100 basisscholen mee bezig. Op die andere (bijna 7000) scholen gebeurt er nog weinig. Er lijkt dus van alles te gebeuren, maar het zijn druppels op de gloeiende plaat. Er worden nog steeds scholen gebouwd zonder keuken of eetzaal, omdat er niet aan wordt gedacht of er geen geld is. De populariteit van het dagarrangement daarentegen schept kansen voor brede scholen.
Ik hoop dat er meer onderzoek komt naar de relatie tussen leerpresentaties en voeding. Nu is daar nog weinig over bekend omdat het (vaak lange termijn) onderzoek moeilijk uit te voeren is. Ik denk dat we met deze uitkomsten pas echt beleid kunnen gaan maken voor de lange termijn. Nu hangen initiatieven nog te vaak op koplopers en enthousiastelingen."

Links
www.samengoedeten.nl
www.kinderservicehotels.nl
www.innovatienetwerk.org

Foto's: smaakonthemove.nl

Hoe zie je die dan als expert?
“Een brede school heeft vaak een geweldige outillage. Ik zou zeggen verhuren buiten schooltijden! Samen met de kennis. En verspreid de ‘smaakvlek’. Bind de buurt aan je. Met allerlei instanties om je heen. Ga met je leerlingen ook naar het bejaardenhuis om daar de boodschap en de gezonde voedingsdaad te uiten. Op die manier krijgt het kind de boodschap ook mee. Breng het schooltuintje terug in je klas. Breng Bewegen en Eten in combinatie. Laat de leerlingen gratis lid worden van www.smaakonthemove.nl”

Signaleer je duidelijke trends op het gebied van eten & brede school of onderwijs?
“Er worden door diverse vmbo-scholen al diverse kookmiddagen georganiseerd om buiten de lesuren ‘anderen’ kookcursussen te geven. Bijvoorbeeld groep 8 van de basisschool. Dit is niet alleen om te werven, maar ook goed voor de ontwikkeling van het kind.  Laten we ons verenigen. Samenwerken, maar waar wel ruimte is voor de identiteit van elke partij.”  

Hoe denk je dat gezonde voeding en de brede school zich in de toekomst  ontwikkelen?
“Belangrijk is dat eerst alle brede scholen ook echt een brede school zijn. En dat ze met elkaar gaan samenwerken. En dan ben je pas een groot super werkend communicatieblok. Dan kan de brede school zijn waar ze voor opgericht zijn: de spil van de samenleving (buurt) .
De lunch of ‘diner’ maaltijd op school zou perfect kunnen werken, maar het kan ook een valkuil zijn. Kijk naar het project van Jamie Oliver. Dat is genadeloos mislukt. Omdat het verkeerd is aangepakt. Ik heb hier ideeën over, waarvan ik denk dat die wel werken. De basis van dat idee is vooral samen koken voor elkaar.”

Voor meer informatie over de Smaaklessen: www.smaaklessen.nl. Hier kan elke school zich gratis aanmelden.

Pierre Wind

9 oktober 2009

Pierre Wind is kok geweest in bekende restaurants als Saur, de Seinpost en September. Wind staat bekend om zijn bijzondere combinaties als zuurkoolijs en dropsoep. Tegenwoordig is hij reizend chef-kok, spreker, schrijver, presentator en kookdocent. De topkok zet zich daarnaast ook in voor de Smaaklessen, onderwijs over eten op basisscholen. Wind wil dat de smaaklessen verplicht worden op alle basisscholen.

javhide.com sexsut.com