Vierde Landelijke Conferentie Brede School

12 oktober 2009

Se vende viagra generico en farmacias, kamagra oral jelly generico, a quando viagra generico in italia, acquistare viagra generico italia, viagra on line Op dinsdag 29 en woensdag 30 september vond de 4e landelijke Conferentie voor de Brede School plaats. Belangrijke thema’s waren huisvesting en samenwerking. De redactie van BredeSchool.nl was op 29 september aanwezig om verslag te doen.

Marcel van Herpen en Job van Velsen trapten de dag af. Marcel van Herpen, van het Expertisecentrum voor Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen, sprak zich uit voor duurzaam opvoeden. Job van Velsen introduceerde {Breed}. De vierde Landelijke Conferentie Brede School werd georganiseerd door SBO, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, in het WTC gebouw in Rotterdam.

Ondanks de vele varianten die de brede school kent, lijkt de trend intensievere samenwerking en interesse voor integrale samenwerking. Sprekers als Ton Duif (AVS) en Jos van Zutphen (Directeur basisschool 't Mulderke) schetsten varianten van de brede school met respectievelijk de Sterrenschool en het Speelleercentrum De Wijde Wereld. Gemene deler bleek vooral het dagarrangement

professional essay help De Sterrenschool – Ton Duif
Ton Duif Voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) presenteerde de Sterrenschool: een brede schoolconcept dat ontstaan is uit gesprekken met schoolleiders. Met als doel jonge kinderen verder helpen in de maatschappij. De Sterrenschool is gebaseerd op vijf sterren: het hele jaar open, één adres voor alle diensten (van 7 tot 7), ruimte voor maatwerk, hoog kwalitatief onderwijs en een sterke rol voor de buurt. Duif wil vooral meer aandacht voor de kwaliteit van de leerkracht. De school wil kinderen goed voorbereiden op de maatschappij.
Ouders hebben moeite hun tijd in te delen. De Sterrenschool biedt ouders de kans om hun tijd goed te spenderen. Duif denkt dat de pabo’s in sommige gevallen niet toereikend zijn om juiste leerkrachten te leveren voor de Sterrenschool. Hij ziet de oplossing in de academische pabo. Ook wil hij meer functies instellen en leerkrachten van verschillende niveaus laten werken op de sterrenschool. De school moet betaalbaar zijn, inzichtelijk, een individuele leerlijn aanbieden (geen klassen) met een gevarieerd onderwijsaanbod. Dat vereist een andere bouw en indeling. Duif benadrukt dat de Sterrenschool geen trend moet zijn, maar een antwoord op onze veranderde manier van leven.
Op dit moment verkeert het plan nog in de verkenningsfase. Wet- en regelgeving vormen nog een barrière, daarom verzamelt Duif nu knelpunten in de uitvoering voor het ministerie van OCW. Maar de reacties zijn enthousiast.
www.desterrenschool.nl

watch Het Speelleercentrum – Jos van Zutphen
Jos van Zutphen schetst in een kort interview met de gesprekleider van deze dag Ruud Vriese het Speelleercentrum de Wijde Wereld in Uden. Hier biedt één organisatie een volledig dagarrangement, leerlingen krijgen een integraal onderwijsaanbod en traditionele lestijden worden losgelaten. Van Zutphen vindt dat scholen niet het slachtoffer moeten worden in een samenwerkingsverband.

Ina Brouwer van de MO Groep Kinderopvang, Hans van Migchielsen van de gemeente Den Bosch en Donald van der Veen van woningcorporatie Zaandam spreken zich uit voor een betere samenwerking tussen scholen, gemeente en partners. 

writing dissertations Taskforce Kinderopvang / Onderwijs – Ina Brouwer
Ina Brouwer, voorzitter van de Taskforce Kinderopvang / onderwijs, pleit voor een intensievere samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs op basis van gelijkwaardigheid. De Taskforce, die dit najaar komt met een advies over voorzieningen rond onderwijs & opvang, moet tot nu toe concluderen dat we een land zijn van experimenten. Landelijke visie op onderwijs & opvang voor de langere termijn ontbreekt.
De afgelopen jaren is de vraag naar kinderopvang zo hard gegroeid dat de kosten te groot worden. Het gevolg is bezuinigingen. Dit werkt professionalisering niet in de hand. Nederland loopt in vergelijking met andere landen achter in de professionalisering. Ook heeft het onderwijs geen positief beeld van kinderopvang.
De Taskforce wil deze problemen aanpakken door een visie te ontwikkelen die een volgende kabinetsperiode kan dienen als uitgangspositie. Brouwer onthult dat de Taskforce werkt aan een advies met als hoofdpunten de verdere integratie van kinderopvang en peuterspeelzalen en een overkoepelend pedagogisch concept voor onderwijs en opvang. De voorzitter ziet toekomst in zogenaamde ontwikkelingscoöperaties: samenwerkingsverbanden tussen opvang en onderwijs. Om daartoe te komen moeten wetgeving, uitvoering en financiën afgestemd worden. Het rapport volgt eind november/begin december.

Ander thema deze dag was huisvesting. Met aandacht voor de eerste experimenten tot doordecentralisatie van het geld voor huisvesting van gemeente naar het voortgezet onderwijs. Door wet- en regelgeving rond huisvesting duurt het nu te lang voordat een school daadwerkelijk gebouwd kan worden. Ook de rollen en taken van gemeenten, scholen en woningcorporaties in het scholenbouwproces kwamen aan bod.

business school essay writing service Woningcorporatie en de brede school – Donald van der Veen (hoofd vastgoed woningcorporatie ZVH Zaandam)
Woningcorporaties zijn sociale ondernemers met een commercieel doel. Onderwijshuisvesting is geen kernactiviteit van corporaties, maar bij de overheid leeft de wens wel dat de corporaties een partner zijn bij de bouw van scholen.
Bij corporaties ontbreekt kennis en ervaring (met de bekostiging) van brede scholen en dat maakt een partnerschap lastig. Dit kan lange en soms moeizame trajecten veroorzaken. Met als resultaat dat het wel 5 tot 7 jaar kan duren voordat er daadwerkelijk een brede school wordt gebouwd. Ook is het moeilijk voor corporaties om te bouwen voor het bedrag dat scholen kunnen besteden aan het huren van een gebouw. Dat komt doordat de stelsels waar beide partners mee werken elkaar ‘bijten’.
Afstemming op het gebied van bekostiging en regelgeving is wenselijk om sneller en gemakkelijker een huurschool te bouwen. Verzelfstandiging van scholen kan ook betekenen dat de bouw gemakkelijker verloopt.
Van der Veen pleit voor de huurschool. Voor veel scholen zijn exploitatie en vastgoed een belasting. Hij adviseert daarom de bouw als maatschappelijk vastgoed onder te brengen onder een aparte rechtspersoon. Een goed voorbeeld daarvan is het Petrus Canisius College in Alkmaar. Dat is gebouwd volgens een publiek-privaatmodel. Het model houdt daarbij ook rekening met de korte levenscyclus van het schoolgebouw.

http://aggs.school.nz/?education=essay-service Verschillende contracten vormen in realisatie en exploitatie van MFA’s - Michel Wijnen Matrix Bouw & Ontwikkeling
In deze workshop wordt een oplossing gegeven voor onder meer de korte levensduur van een schoolgebouw en 'slepende' bouwprocessen. Michel Wijnen van Matrix Bouw & Ontwikkeling schetst de bouw van Christelijke Scholengemeenschap CSV Veenendaal. Een langere levensduur ligt volgens Wijnen vooral in de bouwstructuur. De school kan gebouwd worden in verschillende schillen. Die schillen, een constructieve, buiten (architectuur) en binnen (toegepast op gebruiker) schil kunnen ongebouwd worden, zodat een nieuwe gebruiker het gebouw voor een ander doel kan gebruiken. Dat maakt huurcontracten en functionaliteit flexibel.
Wijnen schetst net als Van der Veen struikelblokken bij de bouw: veel partijen, en veel wensen waardoor compromissen ontstaan en ontevreden gebruikers. Een oplossing om alle wensen in te lossen en tegen de juiste prijs aan te bieden is het inschakelen van experts. Voor een efficiënte bouw van een school zijn veel verschillende expertise nodig. Om al deze informatie in goede banen te leiden, presenteert Wijnen een bouwinformatiesysteem. Dit softwaresysteem biedt een database met oplossingen, materialen en prijzen, dat een virtueel schoolgebouw invult. Zo krijgen opdrachtgevers al voor de realisatie een goed beeld van de uitwerking van hun wensen.
Ook Wijnen pleit voor verzelfstandiging, de zogenaamde doordecentralisatie. Scholen zouden zich daarnaast meer als ondernemer moeten opstellen en minder als vragende partij. Binnen het voortgezet onderwijs beginnen de eerste stemmen op te gaan voor doordecentralisatie van de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting van gemeente naar het schoolbestuur.

 

Vierde Landelijke Conferentie Brede School

12 oktober 2009

buy essays cheap Op dinsdag 29 en woensdag 30 september vond de 4e landelijke Conferentie voor de Brede School plaats. Belangrijke thema’s waren huisvesting en samenwerking. De redactie van BredeSchool.nl was op 29 september aanwezig om verslag te doen.

Marcel van Herpen en Job van Velsen trapten de dag af. Marcel van Herpen, van het Expertisecentrum voor Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen, sprak zich uit voor duurzaam opvoeden. Job van Velsen introduceerde het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. De vierde Landelijke Conferentie Brede School werd georganiseerd door SBO, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, in het WTC gebouw in Rotterdam.

Ondanks de vele varianten die de brede school kent, lijkt de trend intensievere samenwerking en interesse voor integrale samenwerking. Sprekers als Ton Duif (AVS) en Jos van Zutphen (Directeur basisschool 't Mulderke) schetsten varianten van de brede school met respectievelijk de Sterrenschool en het Speelleercentrum De Wijde Wereld. Gemene deler bleek vooral het dagarrangement

research paper thesis De Sterrenschool – Ton Duif
Ton Duif Voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) presenteerde de Sterrenschool: een brede schoolconcept dat ontstaan is uit gesprekken met schoolleiders. Met als doel jonge kinderen verder helpen in de maatschappij. De Sterrenschool is gebaseerd op vijf sterren: het hele jaar open, één adres voor alle diensten (van 7 tot 7), ruimte voor maatwerk, hoog kwalitatief onderwijs en een sterke rol voor de buurt. Duif wil vooral meer aandacht voor de kwaliteit van de leerkracht. De school wil kinderen goed voorbereiden op de maatschappij.
Ouders hebben moeite hun tijd in te delen. De Sterrenschool biedt ouders de kans om hun tijd goed te spenderen. Duif denkt dat de pabo’s in sommige gevallen niet toereikend zijn om juiste leerkrachten te leveren voor de Sterrenschool. Hij ziet de oplossing in de academische pabo. Ook wil hij meer functies instellen en leerkrachten van verschillende niveaus laten werken op de sterrenschool. De school moet betaalbaar zijn, inzichtelijk, een individuele leerlijn aanbieden (geen klassen) met een gevarieerd onderwijsaanbod. Dat vereist een andere bouw en indeling. Duif benadrukt dat de Sterrenschool geen trend moet zijn, maar een antwoord op onze veranderde manier van leven.
Op dit moment verkeert het plan nog in de verkenningsfase. Wet- en regelgeving vormen nog een barrière, daarom verzamelt Duif nu knelpunten in de uitvoering voor het ministerie van OCW. Maar de reacties zijn enthousiast.
www.desterrenschool.nl

what to write my research paper on Het Speelleercentrum – Jos van Zutphen
Jos van Zutphen schetst in een kort interview met de gesprekleider van deze dag Ruud Vriese het Speelleercentrum de Wijde Wereld in Uden. Hier biedt één organisatie een volledig dagarrangement, leerlingen krijgen een integraal onderwijsaanbod en traditionele lestijden worden losgelaten. Van Zutphen vindt dat scholen niet het slachtoffer moeten worden in een samenwerkingsverband. Lees meer.

Ina Brouwer van de MO Groep Kinderopvang, Hans van Migchielsen van de gemeente Den Bosch en Donald van der Veen van woningcorporatie Zaandam spreken zich uit voor een betere samenwerking tussen scholen, gemeente en partners. 

follow url Taskforce Kinderopvang / Onderwijs – Ina Brouwer
Ina Brouwer, voorzitter van de Taskforce Kinderopvang / onderwijs, pleit voor een intensievere samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs op basis van gelijkwaardigheid. De Taskforce, die dit najaar komt met een advies over voorzieningen rond onderwijs & opvang, moet tot nu toe concluderen dat we een land zijn van experimenten. Landelijke visie op onderwijs & opvang voor de langere termijn ontbreekt.
De afgelopen jaren is de vraag naar kinderopvang zo hard gegroeid dat de kosten te groot worden. Het gevolg is bezuinigingen. Dit werkt professionalisering niet in de hand. Nederland loopt in vergelijking met andere landen achter in de professionalisering. Ook heeft het onderwijs geen positief beeld van kinderopvang.
De Taskforce wil deze problemen aanpakken door een visie te ontwikkelen die een volgende kabinetsperiode kan dienen als uitgangspositie. Brouwer onthult dat de Taskforce werkt aan een advies met als hoofdpunten de verdere integratie van kinderopvang en peuterspeelzalen en een overkoepelend pedagogisch concept voor onderwijs en opvang. De voorzitter ziet toekomst in zogenaamde ontwikkelingscoöperaties: samenwerkingsverbanden tussen opvang en onderwijs. Om daartoe te komen moeten wetgeving, uitvoering en financiën afgestemd worden. Het rapport volgt eind november/begin december.

Ander thema deze dag was huisvesting. Met aandacht voor de eerste experimenten tot doordecentralisatie van het geld voor huisvesting van gemeente naar het voortgezet onderwijs. Door wet- en regelgeving rond huisvesting duurt het nu te lang voordat een school daadwerkelijk gebouwd kan worden. Ook de rollen en taken van gemeenten, scholen en woningcorporaties in het scholenbouwproces kwamen aan bod.

viagra op recept kosten Woningcorporatie en de brede school – Donald van der Veen (hoofd vastgoed woningcorporatie ZVH Zaandam)
Woningcorporaties zijn sociale ondernemers met een commercieel doel. Onderwijshuisvesting is geen kernactiviteit van corporaties, maar bij de overheid leeft de wens wel dat de corporaties een partner zijn bij de bouw van scholen.
Bij corporaties ontbreekt kennis en ervaring (met de bekostiging) van brede scholen en dat maakt een partnerschap lastig. Dit kan lange en soms moeizame trajecten veroorzaken. Met als resultaat dat het wel 5 tot 7 jaar kan duren voordat er daadwerkelijk een brede school wordt gebouwd. Ook is het moeilijk voor corporaties om te bouwen voor het bedrag dat scholen kunnen besteden aan het huren van een gebouw. Dat komt doordat de stelsels waar beide partners mee werken elkaar ‘bijten’.
Afstemming op het gebied van bekostiging en regelgeving is wenselijk om sneller en gemakkelijker een huurschool te bouwen. Verzelfstandiging van scholen kan ook betekenen dat de bouw gemakkelijker verloopt.
Van der Veen pleit voor de huurschool. Voor veel scholen zijn exploitatie en vastgoed een belasting. Hij adviseert daarom de bouw als maatschappelijk vastgoed onder te brengen onder een aparte rechtspersoon. Een goed voorbeeld daarvan is het Petrus Canisius College in Alkmaar. Dat is gebouwd volgens een publiek-privaatmodel. Het model houdt daarbij ook rekening met de korte levenscyclus van het schoolgebouw.

comprar propecia madrid Verschillende contracten vormen in realisatie en exploitatie van MFA’s - Michel Wijnen Matrix Bouw & Ontwikkeling
In deze workshop wordt een oplossing gegeven voor onder meer de korte levensduur van een schoolgebouw en 'slepende' bouwprocessen. Michel Wijnen van Matrix Bouw & Ontwikkeling schetst de bouw van Christelijke Scholengemeenschap CSV Veenendaal. Een langere levensduur ligt volgens Wijnen vooral in de bouwstructuur. De school kan gebouwd worden in verschillende schillen. Die schillen, een constructieve, buiten (architectuur) en binnen (toegepast op gebruiker) schil kunnen ongebouwd worden, zodat een nieuwe gebruiker het gebouw voor een ander doel kan gebruiken. Dat maakt huurcontracten en functionaliteit flexibel.
Wijnen schetst net als Van der Veen struikelblokken bij de bouw: veel partijen, en veel wensen waardoor compromissen ontstaan en ontevreden gebruikers. Een oplossing om alle wensen in te lossen en tegen de juiste prijs aan te bieden is het inschakelen van experts. Voor een efficiënte bouw van een school zijn veel verschillende expertise nodig. Om al deze informatie in goede banen te leiden, presenteert Wijnen een bouwinformatiesysteem. Dit softwaresysteem biedt een database met oplossingen, materialen en prijzen, dat een virtueel schoolgebouw invult. Zo krijgen opdrachtgevers al voor de realisatie een goed beeld van de uitwerking van hun wensen.
Ook Wijnen pleit voor verzelfstandiging, de zogenaamde doordecentralisatie. Scholen zouden zich daarnaast meer als ondernemer moeten opstellen en minder als vragende partij. Binnen het voortgezet onderwijs beginnen de eerste stemmen op te gaan voor doordecentralisatie van de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting van gemeente naar het schoolbestuur.

 

Tags

Thema's

Huisvesting

Nieuw boekje

12 oktober 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

12 oktober 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

12 oktober 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

12 oktober 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com