Bijeenkomst VO Landelijk Steunpunt Brede Scholen

viagra pfizer 25 mg prix 16 oktober 2009

comparatif prix cialis pharmacie write my paper for money Wat knelt er aan deze jas?, dat was de titel van de eerste bijeenkomst brede school en voortgezet onderwijs, georganiseerd door {Breed}. De bijeenkomst vond plaats op vrijdag 2 oktober 2009 op het Nova College in Den Haag.

go here Tijdens de bijeenkomst werd er hard gewerkt! Deelnemers met verschillende achtergronden (voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, gemeenten, ministerie OCW, BredeSchool.nl en Sardes) brachten met een associatiewerkvorm de ontwikkeling van de brede school in het voortgezet onderwijs in beeld. Iedereen kon voorbeelden geven uit hun dagelijkse praktijk. Per persoon noemden de deelnemers drie soorten voorbeelden:

cialis pharmacie france 1. Groen: waar gaat het goed?

cialis 20 achat  2. Oranje: wat verdient aandacht?

acheter de cialis 3.  Rood: waar knelt het?

http://legrandchalon.fr/?pharmacie=viagra-a-montreal&d91=ad De voorbeelden werden verzameld op flappen en vervolgens konden de deelnemers reageren op de voorbeelden. Dit leverde veel informatie op. Er werd bijvoorbeeld aangemoedigd om via {Breed} scholen voor voortgezet onderwijs samen te brengen met voortgezet speciaal onderwijs. Ook bleek dat er interesse is in talentontwikkeling. Verder was er ook animo om gebruik te maken van elkaars creativiteit. Ook het horen en zien van positieve voorbeelden kan helpen de positie van brede scholen verder te versterken. Daarnaast bleek dat waar de betrokkenheid vanuit de school bij de ontwikkeling van een brede school duidelijk aanwezig is, het vaak goed gaat. Waar het niet helder is of de keuze voor een brede school vanuit de school zelf komt, lijkt het moeilijker te gaan. Het maakt veel uit of er sprake is van bereidheid om mee te denken en samen op te trekken. Ook biedt het vormen van een visie houvast. Kan een gemeente die visie bieden? Wie verbindt de scholen en probeert de verkokering tegen te gaan? Allemaal vragen die aan de orde kwamen.

viagra rezeptfrei berlin Wat vooral opviel was dat verschillende deelnemers opmerkten dat er nog wel eens sprake is van financiële problemen, maar dat die niet de belangrijkste knelpunten zijn. Het vormen van een brede school gaat vooral om anders kijken en anders organiseren: als dat goed gaat, is er een wereld gewonnen.

priligy precio receta Eén deelnemer verzuchtte dat het soms lijkt alsof de stapel van dingen die scholen en leerkrachten moeten, alsmaar groter wordt. De kern van de laatste associatie van de middag gaf daar een mooi antwoord op: de brede school maakt het juist mogelijk minder te stapelen, maar hoe maken we dat duidelijk aan leerkrachten? Geconcludeerd werd dat goede voorbeelden van brede scholen beschikbaar moeten zijn voor iedereen en dat die blijvend met elkaar gedeeld moet worden.

enter De middag werd afgesloten met een rondleiding door het Nova College door onderwijsdirecteur de heer Mohamed.

 

Bijeenkomst VO Landelijk Steunpunt Brede Scholen

16 oktober 2009

see url Wat knelt er aan deze jas?, dat was de titel van de eerste bijeenkomst brede school en voortgezet onderwijs, georganiseerd door {Breed}. De bijeenkomst vond plaats op vrijdag 2 oktober 2009 op het Nova College in Den Haag.

Tijdens de bijeenkomst werd er hard gewerkt! Deelnemers met verschillende achtergronden (voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, gemeenten, ministerie OCW, BredeSchool.nl en Sardes) brachten met een associatiewerkvorm de ontwikkeling van de brede school in het voortgezet onderwijs in beeld. Iedereen kon voorbeelden geven uit hun dagelijkse praktijk. Per persoon noemden de deelnemers drie soorten voorbeelden:

1. Groen: waar gaat het goed?

 2. Oranje: wat verdient aandacht?

3.  Rood: waar knelt het?

De voorbeelden werden verzameld op flappen en vervolgens konden de deelnemers reageren op de voorbeelden. Dit leverde veel informatie op. Er werd bijvoorbeeld aangemoedigd om via {Breed} scholen voor voortgezet onderwijs samen te brengen met voortgezet speciaal onderwijs. Ook bleek dat er interesse is in talentontwikkeling. Verder was er ook animo om gebruik te maken van elkaars creativiteit. Ook het horen en zien van positieve voorbeelden kan helpen de positie van brede scholen verder te versterken. Daarnaast bleek dat waar de betrokkenheid vanuit de school bij de ontwikkeling van een brede school duidelijk aanwezig is, het vaak goed gaat. Waar het niet helder is of de keuze voor een brede school vanuit de school zelf komt, lijkt het moeilijker te gaan. Het maakt veel uit of er sprake is van bereidheid om mee te denken en samen op te trekken. Ook biedt het vormen van een visie houvast. Kan een gemeente die visie bieden? Wie verbindt de scholen en probeert de verkokering tegen te gaan? Allemaal vragen die aan de orde kwamen.

Wat vooral opviel was dat verschillende deelnemers opmerkten dat er nog wel eens sprake is van financiële problemen, maar dat die niet de belangrijkste knelpunten zijn. Het vormen van een brede school gaat vooral om anders kijken en anders organiseren: als dat goed gaat, is er een wereld gewonnen.

Eén deelnemer verzuchtte dat het soms lijkt alsof de stapel van dingen die scholen en leerkrachten moeten, alsmaar groter wordt. De kern van de laatste associatie van de middag gaf daar een mooi antwoord op: de brede school maakt het juist mogelijk minder te stapelen, maar hoe maken we dat duidelijk aan leerkrachten? Geconcludeerd werd dat goede voorbeelden van brede scholen beschikbaar moeten zijn voor iedereen en dat die blijvend met elkaar gedeeld moet worden.

De middag werd afgesloten met een rondleiding door het Nova College door onderwijsdirecteur de heer Mohamed.

 

Nieuw boekje

16 oktober 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://aggs.school.nz/?education=help-writing-a-descriptive-essay help with writing a dissertation hier.

Columns van Job

16 oktober 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

16 oktober 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

16 oktober 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com