Brede School in de Praktijk: de Groene Brede School

20 oktober 2009

cheap essay writing service online In brede basisschool Carillon verwelkomden BredeSchool.nl en {Breed} op 24 september mensen uit het werkveld. Het thema van de eerste bijeenkomst Brede School in de Praktijk was de groene brede school.

essays to buy Yvon van Niekerk van Brede School Gouda toonde hoe je praktisch natuur- en milieu kunt opnemen in het brede schoolaanbod. Frank Studulski van Sardes presenteerde met de uitgave de brede school en groene buitenruimte tips en ideeën voor spelen en leren met natuur en Job van Velsen introduceerde {Breed}.

http://aggs.school.nz/?education=buy-college-essays Introductie Landelijk Steunpunt
{Breed} ondersteunt in opdracht van het ministerie van OCW scholen, gemeenten en andere organisaties bij het ontwikkelen van brede scholen. BredeSchool.nl is de website van {Breed}. De praktijkdagen zijn er om van elkaar te leren.

professional paper writers De brede school en de groene buitenruimte
Frank Studulski beschrijft in de handreiking de mogelijkheden om een groene buitenruimte te creëren bij brede scholen. Er zijn mogelijkheden genoeg: bewegen, contact met buiten en de natuur, NME-activiteiten, een plek waar alle kinderen kunnen spelen en het vergroot de betrokkenheid van ouders en buurt bij de school.
Het is jammer dat veel scholen en opvangbedrijven denken dat er geen geld is. Frank is het daar niet mee eens. Hij tipt het Waarborgfonds voor Kinderopvang. Zij geven informatie over hoe je buitenruimten kunt financieren.
Frank geeft goede voorbeelden van groene buitenruimten en hoe je die kunt maken. Een groene buitenruimte heeft goede effecten op kinderen. Ze leren vrijer spelen, leren meer over de natuur en ze leggen de verbinding tussen wat er uit de grond komt en wat er in je mond komt.

Uit de discussie wordt duidelijk dat samenwerking tussen bso en school kansen oplevert. In de praktijk blijkt er bij bso’s meer ruimte voor ‘groen’, op scholen is meer aandacht voor ‘leren’. Door samen te werken kunnen de partners bijdragen aan een betere invulling van natuur en milieu in brede school. Het dilemma is dat scholen veel ‘moeten’. Rekenen en taal zijn belangrijker dan buitenspelen. Job van Velsen denkt dat je met creativiteit natuur en milieu kan verbinden met de school: je kunt ook rekenen met eieren. Maartje Plattel zegt dat veel wetgeving kaders zijn. Resultaten mag je koppelen aan eigen doelstellingen en invulling. Jacques Verheijken geeft aan dat in Zweden voor onderwijs en opvang wordt gewerkt met eenzelfde kadermodel.

http://ideeup.org/?education=doctoral-dissertation-writing&104=07 De Goudse Natuurweken
Yvon van Niekerk presenteert het project de Goudse Natuurweken. Brede School Gouda is de koepelorganisatie van brede scholen in Gouda. Het project is klein begonnen en uitgegroeid tot een groot natuurproject voor basisschoolleerlingen in Gouda. Met de resultaten wil Brede School Gouda natuur- en milieueducatie structureel opnemen in het brede schoolaanbod. Gouda wil een gelijkwaardig aanbod van natuur- en milieu, cultuur en sport opzetten binnen de brede school. Het project valt vooral op door de grote deelname, zowel kinderen, scholen als aanbieders, sponsors en organisaties zijn zeer betrokken bij dit project. Zo ontstonden nieuwe samenwerkingsverbanden en activiteiten: De drumschool ging drummen op afvalmaterialen, het Museum Gouda maakte een dierensafari en het Kunstpunt gaf lessen landschapschilderen. Net zo belangrijk is de koppeling tussen school en natuurorganisaties. De brede school geeft meerwaarde aan dit project door op te treden als koppelaar tussen scholen en NME-aanbieders. Nu vinden organisaties elkaar sneller. Ook bleken de medewerkers van scholen en aanbieders bang voor een hogere werkdruk. Door de juiste voorlichting en taken anders in te vullen, worden leerkrachten en aanbieders wel enthousiast.
Aan de weken deden 550 groepen mee. De weken werden afgesloten met een slotmanifestatie op de Goudse Markt. Iedereen in Gouda kon hier kennismaken met het project.
Zo’n 20 aanbieders van dit project hebben een brede schoolactiviteit aangeboden voor het nieuwe schooljaar. Kijk voor meer details in de  presentatie of lees het interview op BredeSchool.nl.

Na afloop van de presentatie discussiëren de deelnemers over de definitie van de brede school en de duurzaamheid van de projectaanpak. Niet alle brede scholen beschikken over een coördinator die in dit project toch een cruciale rol speelt als koppelaar en aanjager. Om een soortgelijk project financieel op te zetten is creativiteit nodig. Gouda financierde het project met een bedrag van de gemeente, de subsidie voor de brede school en sponsoring, maar ook met sponsoring in natura. Dat leverde materialen op voor de activiteiten.

Maartje Plattel van OCW kondigt de start van een landelijk onderzoek naar brede scholen aan. Het gaat om een vierjarige landelijke monitor naar de resultaten en effecten.

Brede School in de Praktijk: de Groene Brede School

20 oktober 2009

write my essay for me In brede basisschool Carillon verwelkomden BredeSchool.nl en {Breed} op 24 september mensen uit het werkveld. Het thema van de eerste bijeenkomst Brede School in de Praktijk was de groene brede school.

buy cheap essays Yvon van Niekerk van Brede School Gouda toonde hoe je praktisch natuur- en milieu kunt opnemen in het brede schoolaanbod. Frank Studulski van Sardes presenteerde met de uitgave de brede school en groene buitenruimte tips en ideeën voor spelen en leren met natuur en Job van Velsen introduceerde {Breed}.

http://aggs.school.nz/?education=buy-essay-cheap Introductie Landelijk Steunpunt
{Breed} ondersteunt in opdracht van het ministerie van OCW scholen, gemeenten en andere organisaties bij het ontwikkelen van brede scholen. BredeSchool.nl is de website van {Breed}. De praktijkdagen zijn er om van elkaar te leren.

essay proofreading and editing De brede school en de groene buitenruimte
Frank Studulski beschrijft in de handreiking de mogelijkheden om een groene buitenruimte te creëren bij brede scholen. Er zijn mogelijkheden genoeg: bewegen, contact met buiten en de natuur, NME-activiteiten, een plek waar alle kinderen kunnen spelen en het vergroot de betrokkenheid van ouders en buurt bij de school.
Het is jammer dat veel scholen en opvangbedrijven denken dat er geen geld is. Frank is het daar niet mee eens. Hij tipt het Waarborgfonds voor Kinderopvang. Zij geven informatie over hoe je buitenruimten kunt financieren.
Frank geeft goede voorbeelden van groene buitenruimten en hoe je die kunt maken. Een groene buitenruimte heeft goede effecten op kinderen. Ze leren vrijer spelen, leren meer over de natuur en ze leggen de verbinding tussen wat er uit de grond komt en wat er in je mond komt.

Uit de discussie wordt duidelijk dat samenwerking tussen bso en school kansen oplevert. In de praktijk blijkt er bij bso’s meer ruimte voor ‘groen’, op scholen is meer aandacht voor ‘leren’. Door samen te werken kunnen de partners bijdragen aan een betere invulling van natuur en milieu in brede school. Het dilemma is dat scholen veel ‘moeten’. Rekenen en taal zijn belangrijker dan buitenspelen. Job van Velsen denkt dat je met creativiteit natuur en milieu kan verbinden met de school: je kunt ook rekenen met eieren. Maartje Plattel zegt dat veel wetgeving kaders zijn. Resultaten mag je koppelen aan eigen doelstellingen en invulling. Jacques Verheijken geeft aan dat in Zweden voor onderwijs en opvang wordt gewerkt met eenzelfde kadermodel.

click here De Goudse Natuurweken
Yvon van Niekerk presenteert het project de Goudse Natuurweken. Brede School Gouda is de koepelorganisatie van brede scholen in Gouda. Het project is klein begonnen en uitgegroeid tot een groot natuurproject voor basisschoolleerlingen in Gouda. Met de resultaten wil Brede School Gouda natuur- en milieueducatie structureel opnemen in het brede schoolaanbod. Gouda wil een gelijkwaardig aanbod van natuur- en milieu, cultuur en sport opzetten binnen de brede school. Het project valt vooral op door de grote deelname, zowel kinderen, scholen als aanbieders, sponsors en organisaties zijn zeer betrokken bij dit project. Zo ontstonden nieuwe samenwerkingsverbanden en activiteiten: De drumschool ging drummen op afvalmaterialen, het Museum Gouda maakte een dierensafari en het Kunstpunt gaf lessen landschapschilderen. Net zo belangrijk is de koppeling tussen school en natuurorganisaties. De brede school geeft meerwaarde aan dit project door op te treden als koppelaar tussen scholen en NME-aanbieders. Nu vinden organisaties elkaar sneller. Ook bleken de medewerkers van scholen en aanbieders bang voor een hogere werkdruk. Door de juiste voorlichting en taken anders in te vullen, worden leerkrachten en aanbieders wel enthousiast.
Aan de weken deden 550 groepen mee. De weken werden afgesloten met een slotmanifestatie op de Goudse Markt. Iedereen in Gouda kon hier kennismaken met het project.
Zo’n 20 aanbieders van dit project hebben een brede schoolactiviteit aangeboden voor het nieuwe schooljaar. Kijk voor meer details in de  presentatie of lees het interview op BredeSchool.nl.

Na afloop van de presentatie discussiëren de deelnemers over de definitie van de brede school en de duurzaamheid van de projectaanpak. Niet alle brede scholen beschikken over een coördinator die in dit project toch een cruciale rol speelt als koppelaar en aanjager. Om een soortgelijk project financieel op te zetten is creativiteit nodig. Gouda financierde het project met een bedrag van de gemeente, de subsidie voor de brede school en sponsoring, maar ook met sponsoring in natura. Dat leverde materialen op voor de activiteiten.

Maartje Plattel van OCW kondigt de start van een landelijk onderzoek naar brede scholen aan. Het gaat om een vierjarige landelijke monitor naar de resultaten en effecten.

http://bredeschool.nl/?education=research-paper-thesis&3cb=a2 Volgende keer erbij zijn?
Het onderwerp van de volgende Brede School in de Praktijk is maatschappelijke stage en de brede school en vindt plaats op 19 januari. Inschrijven voor deze gratis bijeenkomst kan hier.

Meer weten over de Groene Brede School? Klik hier voor het thema.

 

Nieuw boekje

20 oktober 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://crime-prevention-intl.org/?education=buy-a-research-paper&600=1f hier.

Columns van Job

20 oktober 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

20 oktober 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

20 oktober 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com