Congres Een tien voor veiligheid

review of essay writing services 26 oktober 2005

http://barkassenfahrt.de/?drogerie=viagra-rezeptfrei-sicher-bestellen&a65=bc source link Een tien voor veiligheid bestaat niet. Maar je kunt er wel voor zorgen dat het zesminnetje een negen wordt. Het congres Een tien voor veiligheid liet zien hoe je dat kunt doen.

click Aan het slot van het congres kwam Minister van der Hoeven langs. Uit handen van Henk Strietman, directeur van de Besturenraad, kreeg ze het boekje Manifest van 10, een lijst met tien punten om te komen tot een veilige school. Alle regels beginnen met 'Op onze school geldt…'. Erachteraan komt o.a. 'Het recht en de plicht om geweld aan de kaak te stellen!', of 'Veiligheid is een vak: dat gaan we leren.'

http://bibliotheksverband.de/?drogerie=lilly-cialis-20-mg-12&f6b=15 In haar dankwoord beloofde de minister opnieuw te gaan kijken naar het veiligheidsbeleid op scholen. Ze stelde vast dat het grootste probleem van dit moment het gebrek is aan voorzieningen voor kinderen die in het normale onderwijs niet te handhaven zijn. Ze beloofde bestaande voorzieningen te gaan versterken met meer dwang- en drangmaatregelen.

http://bavaria-media.de/?drogerie=viagra-generika-rezeptfrei-legal&a25=83 Voordat de minister aan het woord kwam, hadden de honderden aanwezige leerkrachten en bestuurders zich uitvoerig georiënteerd op alles wat met veiligheid op scholen te maken heeft.
Ze hadden geluisterd naar Klaas Wilting, die erop had gehamerd dat scholen een communicatieplan moeten maken. 'Als er iets gebeurt krijg je gegarandeerd twee vragen. Wie is er verantwoordelijk, en wat heeft u gedaan om het te voorkomen? Wees voorbereid op die vragen.'
Ze hadden geluisterd naar Linda Tukkers, van de Enschedese Anna van Burenschool, naar een film gekeken over de school en wat er daar na de vuurwerkramp was gebeurd, en naar een panel geluisterd. Vele tips waren er naar voren gekomen: van de noodzaak van een incidentenregistratiesysteem, tot fysieke maatregelen ('zorg dat je altijd in kluisjes kunt kijken').

http://ebooks-in-bibliotheken.de/?drogerie=propecia-online-rezept&ac0=6c En ze hadden workshops gevolgd. Er was keus uit veertien. Het accent lag op sociale veiligheid. Op projecten waarin samenwerking belangrijk is, zoals de peer mediation op het Utrechtse Vader Rijncollege; C&SCO, wat staat voor conflicthantering en sociale competentie in het onderwijs; De vreedzame school; en de Herstelrecht-methodiek van het Haagse Terra College.
De laatste workshop werd gegeven door de voormalige directeur van de buurschool van het Terra College waar op 13 januari Murat D. zijn leraar vermoordde. De methodiek wordt in dát gebouw niet gebruikt, vertelde Joke Henskens-Rijman, al zijn er na de moord een aantal sessies volgens de methodiek geweest.
Herstelrecht is een methode die het oplossen van conflicten niet zoekt in het beantwoorden van de schuldvraag, maar in het herstellen van schade. Er wordt niet gekeken naar wie er schuld heeft en welke straf op het vergrijp moet staan, maar naar de schade die is aangericht en hoe je die schade kunt herstellen. Herstelrecht streeft naar een respectvol klimaat. Eerlijkheid, duidelijkheid en betrokkenheid van leerlingen zijn belangrijk. De methode maakt gebruik van leerlingen die zijn opgeleid tot conflictbemiddelaars.

go site 'We zijn er nog lang niet', zei een schooldirecteur na afloop van het congres. 'Dit is allemaal heel goed, en we moeten ook bezigblijven met veiligheid, maar wat doe je als een ouder je belt en zegt: 'We komen wel even langs met twee Joegoslaven. Dan gebeurt met jou wat met Hans van Wieren is gebeurd.'

Een tien voor veiligheid bestaat niet. Maar je kunt er wel voor zorgen dat het zesminnetje een negen wordt. Het congres Een tien voor veiligheid liet zien hoe je dat kunt doen.

Aan het slot van het congres kwam Minister van der Hoeven langs. Uit handen van Henk Strietman, directeur van de Besturenraad, kreeg ze het boekje Manifest van 10, een lijst met tien punten om te komen tot een veilige school. Alle regels beginnen met 'Op onze school geldt…'. Erachteraan komt o.a. 'Het recht en de plicht om geweld aan de kaak te stellen!', of 'Veiligheid is een vak: dat gaan we leren.'

In haar dankwoord beloofde de minister opnieuw te gaan kijken naar het veiligheidsbeleid op scholen. Ze stelde vast dat het grootste probleem van dit moment het gebrek is aan voorzieningen voor kinderen die in het normale onderwijs niet te handhaven zijn. Ze beloofde bestaande voorzieningen te gaan versterken met meer dwang- en drangmaatregelen.

Voordat de minister aan het woord kwam, hadden de honderden aanwezige leerkrachten en bestuurders zich uitvoerig georiënteerd op alles wat met veiligheid op scholen te maken heeft.
Ze hadden geluisterd naar Klaas Wilting, die erop had gehamerd dat scholen een communicatieplan moeten maken. 'Als er iets gebeurt krijg je gegarandeerd twee vragen. Wie is er verantwoordelijk, en wat heeft u gedaan om het te voorkomen? Wees voorbereid op die vragen.'
Ze hadden geluisterd naar Linda Tukkers, van de Enschedese Anna van Burenschool, naar een film gekeken over de school en wat er daar na de vuurwerkramp was gebeurd, en naar een panel geluisterd. Vele tips waren er naar voren gekomen: van de noodzaak van een incidentenregistratiesysteem, tot fysieke maatregelen ('zorg dat je altijd in kluisjes kunt kijken').

En ze hadden workshops gevolgd. Er was keus uit veertien. Het accent lag op sociale veiligheid. Op projecten waarin samenwerking belangrijk is, zoals de peer mediation op het Utrechtse Vader Rijncollege; C&SCO, wat staat voor conflicthantering en sociale competentie in het onderwijs; De vreedzame school; en de Herstelrecht-methodiek van het Haagse Terra College.
De laatste workshop werd gegeven door de voormalige directeur van de buurschool van het Terra College waar op 13 januari Murat D. zijn leraar vermoordde. De methodiek wordt in dát gebouw niet gebruikt, vertelde Joke Henskens-Rijman, al zijn er na de moord een aantal sessies volgens de methodiek geweest.
Herstelrecht is een methode die het oplossen van conflicten niet zoekt in het beantwoorden van de schuldvraag, maar in het herstellen van schade. Er wordt niet gekeken naar wie er schuld heeft en welke straf op het vergrijp moet staan, maar naar de schade die is aangericht en hoe je die schade kunt herstellen. Herstelrecht streeft naar een respectvol klimaat. Eerlijkheid, duidelijkheid en betrokkenheid van leerlingen zijn belangrijk. De methode maakt gebruik van leerlingen die zijn opgeleid tot conflictbemiddelaars.

'We zijn er nog lang niet', zei een schooldirecteur na afloop van het congres. 'Dit is allemaal heel goed, en we moeten ook bezigblijven met veiligheid, maar wat doe je als een ouder je belt en zegt: 'We komen wel even langs met twee Joegoslaven. Dan gebeurt met jou wat met Hans van Wieren is gebeurd.'

  • Op 10, 15, en 17 maart houdt de Tweedekamercommissie OCW drie zittingen over veiligheid op school. In ieder geval is er een sessie met schoolleiders, en één met jeugdhulpverleners. De zittingen zijn openbaar.

  • Het Manifest van 10 kunt u hier direct bestellen € 1,00 (evt. + poster á € 6,00) excl. verzendkosten.

  • De toespraak van minister Van der Hoeven (18 Februari 2004) leest u hier.

Nieuw boekje

26 oktober 2005

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het enter paper writing services hier.

Columns van Job

26 oktober 2005

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

26 oktober 2005

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

26 oktober 2005

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com