Marco Matthijsen - Verenigde Bijzondere Scholen

17 november 2009

Sponsoring en fondswerving? Doen!

Wat laten brede scholen liggen als het gaat om fondswerving, sponsoring en subsidies? Want dat gebeurt. Niet alle directeuren en brede schoolcoördinatoren hebben de tijd om zich bezig te houden met dit onderwerp. Zonde, als je je verdiept in het onderwerp liggen de kansen voor het oprapen, denkt innovatieadviseur Marco Matthijsen van de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS).

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: wat valt er te winnen op het gebied van subsidies?
“Scholen moeten meer netwerken. Ga eens met de wethouder praten over visie en samenwerking. En stel je daarbij ook open voor de mening van de gemeente.  Bedenk zelf interessante voorstellen en leg die voor aan de gemeente. Dan is de kans groter dat de gemeente of wethouder zich kan vinden in jouw plannen. Je hoeft dat als schooldirecteur niet alleen te doen. Voor deze taak zijn bestuursleden ook heel geschikt. Ook ouders kunnen optreden als ambassadeur. Kom met een aansprekende visie, nodig hen uit voor een bijeenkomst en brainstorm met hen waar je naar toe wilt als school. Zo raken ouders betrokken en willen ze zich voor de school inzetten.”

Welke fout maken brede scholen bij het aanvragen van subsidies?
Na het opbouwen van het netwerk en het creëren van visie, is de volgende stap het maken van een plan. Neem daar de tijd voor en houdt daarbij de termijnen voor het indienen van subsidies in de gaten. Te laat inzenden is zonde van de inspanningen. Leg die taak neer bij een collega met passie voor het onderwerp. Dan is de kans groot dat het geld er komt en het project werkelijk wordt uitgevoerd.
Vergeet niet de aanvraag te toetsen:  zijn alle gegevens goed ingevuld en voldoet het aan alle voorwaarden? Je kunt je aanvraag toetsen bij een adviesorganisatie, online informatie zoeken of een collega raadplegen.
Je moet niet boos reageren als de aanvraag niet ingewilligd wordt. Er is altijd een volgende keer en dan is het handig dat het contact goed is. Tot slot zien scholen de provinciale subsidies vaak over het hoofd. Veel provincies hebben een eigen website (die niet altijd gemakkelijk te vinden is) met regelingen. Ze bieden, vooral voor het primair onderwijs, interessante regelingen.”

Hoe denk je over sponsors- en fondswerving binnen de brede school?
“Doen! Maar doe dit juist met afgebakende projecten, zodat een fonds of sponsor duidelijk kan zien wat je doet met zijn geld. Bedenk aantrekkelijke projecten voor de sponsor én leerlingen, zoals een (mini-)onderneming door leerlingen of een onderzoek en/of verbeterproject in de buurt. Het geld moet je niet gebruiken om financieringstekorten op te vullen.”

Waar ligt de grens?
“Het gebruik van reclame-uitingen ligt gevoelig. Maar mijn ervaring is dat ondernemers een goed gevoel hebben van wat wel en niet kan. Ze zullen hun merk of naam niet wagen aan verkeerde of ongepaste sponsoring.”

Hoe kan een brede school op een goede manier samenwerken met een bedrijf?
“Je denkt meestal aan financiële sponsoring, maar je kunt je als school ook laten sponsoren in kennis, materialen en/of samenwerking. Een goed voorbeeld is techniek. Neem www.technochallenge.nl. Daar zie je wat sponsoring kan doen voor de brede school: organisaties, bedrijven (onder meer Tamiya, Kawasaki en Corus) en scholen werken samen om techniek een stimulans te geven. Van afhankelijkheid van de sponsor is hierbij geen sprake.”

Heb je tot slot nog een goede tip voor brede scholen?
“Koppel de subsidie of sponsoring aan je curriculum of een vast onderdeel. Zo heb je een leuke  activiteit die onderdeel is van het onderwijs. Als je meer aan cultuureducatie wilt doen, combineer die lessen dan met een jaarlijks museumbezoek. Of bedenk een thema dat alle lessen doorkruist. Bijvoorbeeld duurzaamheid. Je kunt uitrekenen hoe duurzaam energie is, maar je kunt het ook tekenen of er een opstel over schrijven. Dat kan ook met meervoudige intelligentie. Rekenen kan in een schriftje in de klas, maar ook door naar buiten te gaan, te kijken of je een berekening kunt maken hoeveel blaadjes een boom heeft of uit te rekenen waar 2 muziekmaten elkaar ontmoeten.”

Hoe zie je de toekomst voor de brede school als het gaat om financiering?
“Ik zie op de lange termijn veel kansen in de individuele leerrekening, omdat dit systeem aan ouders meer duidelijkheid geeft over het recht van onderwijs. De leerrekening geeft het geld voor onderwijs, en dus eigenaarschap, terug aan de ouders. Ouders beheren het budget voor onderwijs dan zelf. Scholen kunnen dat eng vinden. Dat komt voort uit angst voor controleverlies. Maar scholen zijn al afhankelijk van de keuze van ouders. De school verdwijnt zeker niet door de leerrekening. Het 'shopgedrag' van ouders wordt ook niet groter door de leerrekening, maar stimuleert juist het gevoel van samen eigenaar zijn van een school. In dit plaatje past de brede school als een flexibele leerorganisatie die intensief samenwerkt met de omgeving en inspeelt op de vraag naar onderwijs.
Ook zie ik kansen voor bedrijfsleven en onderwijs. De meeste mensen werken tegenwoordig niet meer langer dan 7 jaar bij een bedrijf, dan is het meestal tijd voor een nieuwe baan of een parttime extra uitdaging. Dat kan het onderwijs zijn. Het zou goed zijn als deze mensen gemakkelijker aansluiting vinden in het onderwijs. Ook als bedrijf kun je je personeel een uitdaging bieden met een middag per week lesgeven op een school. De frisse blik van deze ‘leraren’ stimuleert de nieuwsgierigheid van leerlingen en de samenwerking van de school met omgeving.”

Klik hier voor meer informatie over het onderwerp fondsen, sponsors en subsidies voor de brede school.

Over VBS

17 november 2009

VBS staat voor de Verenigde Bijzondere Scholen. De VBS verenigt scholen van het andere onderwijs, dat zijn formeel algemeen bijzondere scholen. In praktijk zijn dat scholen als Montessori, Dalton en Vrije Scholen, maar ook klassieke gymnasia en ondernemende lyceums. De laatste 10 jaar zijn dat steeds vaker scholen die geïnspireerd zijn op het natuurlijk leren. Matthijsen noemt dit rijke pedagogische palet dat verbonden is met de VBS het visitekaartje van het Nederlandse onderwijs. Juist omdat deze scholen zijn ontstaan vanuit een pedagogische visie, vaak op initiatief van ouders en leerkrachten in kleine stichtingen/verenigingen.

De vereniging richt zich op bestuur en management van deze organisaties en biedt advies over beheer, bestuur en organisatie. De VBS adviseert leden en niet leden. Met www.onderwijssubsidies.nl biedt de VBS samen met EDventure een instrument voor hun leden om subsidies te vinden en bericht hierover te ontvangen.

www.vbs.nl

Nieuw boekje

17 november 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

17 november 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

17 november 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

17 november 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com