Cultuurnetwerk, De Brede School en Cultuureducatie

19 november 2009

De Brede School en Cultuureductie
Eeke Wervers publicatie van Cultuurnetwerk, oktober 2008 

De publicatie ‘De brede school en cultuureducatie’ geeft de stand van zaken van het project cultuureducatie op brede scholen. Daarnaast bevat de uitgave tien portretten van scholen die in 2007 hebben meegewerkt aan deze pilot van het ministerie van OCW. Ook wordt er ingegaan op de rol van de combinatiefunctionaris, de cultuurcoördinator, samenwerking met culturele instelling en de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.

De volledige publicatie kunt u hier gratis downloaden.

Nieuw boekje

19 november 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

19 november 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

19 november 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

19 november 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com