Grote belangstelling voor Jaarcongres Brede School 2005

cialis online 26 oktober 2005

propecia españa Bijna 700 deelnemers trok het Jaarcongres Brede School. Zij praatten over een nieuw elan, over de brede school in uitvoering, en over het gebouw. “Nederland is veranderd”, sprak SCP-directeur Paul Schnabel, “De brede school is nodig.”

cialis tadalafil 5mg Eén van de 700 bezoekers was minister Maria van der Hoeven van Onderwijs. Zij kwam naar het congres om de deelnemers een paar dingen op het hart te drukken. “Ik ben een groot voorstander van de brede school”, zei de minister, “Maar niet omdat ze in de mode zijn. Er moet een pedagogische motivering zijn, en de brede school moet teamwork zijn.” Ook de ouders mag u niet vergeten, benadrukte de minister, om vervolgens uit te leggen hoe goed de brede school in het kabinetsbeleid past. Bijvoorbeeld daar waar het kabinet zoekt naar oplossingen voor problemen als de vergrijzing (ook daarom is een sluitende dagindeling nodig), de kenniseconomie (want die vraagt om scholing van onderopgeleide werknemers), of integratie (diversiteit ís er, we moeten ermee leren omgaan). “Dit kabinet blijft de brede school ondersteunen. Maar het moet wel lokaal gebeuren. Op lokaal niveau helpen we mee door regionale bijeenkomsten te organiseren.”

venta propecia barata best cheap essay writing service Subsidieregelingen
Andere sprekers op het Jaarcongres waren Mark Elchardus, socioloog aan de VU Brussel, Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, en Mireille van Duuren, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van Duuren wees op de nieuwe subsidiemogelijkheden waar brede scholen van kunnen profiteren (zie nieuwsbrief Van 0 tot 12), en verontschuldigde zich voor het uitblijven van een oplossing voor het uitvoeringsprobleem m.b.t. de ESF-subsidie (er is veel geld toegezegd voor experimenten met combifuncties en dagarrangementen, maar geen organisatie die de verdeling op zich wil nemen, zie nieuwsfeiten.

follow link Sociale controle
Een blik van buitenaf leverde de socioloog Elchardus. Hij ziet de brede school vooral als een middel om sociale controle uit te oefenen. “Het begrip klinkt velen niet echt lekker in de oren, maar ik vind het wel een handige term.” Het verband tussen onderwijs en sociale controle wordt niet vaak aan de orde gesteld, stelde Elchardus vast, maar de school oefent natuurlijk wél sociale controle uit. De brede school zou best eens een poging kunnen zijn de controle uit te breiden naar verschillende socialisatieniveaus. Dat is helemaal niet erg, denkt de hoogleraar. “Massamedia en massacultuur brengen ook de verschillende socialisatievelden met elkaar in verband. Als de brede school dat ook kan dan kan zij wellicht een tegenwicht bieden aan beïnvloeding door tv en reclame.”

what is dissertation De wereld van De Gruyter
Paul Schnabel bracht de brede school in verband met nieuwe ontwikkelingen in de samenleving – door zijn eigen SCP in kaart gebracht. Hij wees op het verdwijnen van de buurtsportvelden, het kerkenwerk en het buurtwerk. “Iedereen schold op het buurtwerk, maar nu het er niet meer is, wordt het hevig gemist.” Tegelijkertijd is er in Nederland een ontwikkeling dat vrouwen steeds meer werken - “Nederland is laat, maar de verandering is onmiskenbaar” -, en zijn er veranderingen in de sociale cohesie. “Steekt uw hand eens op, wie heeft hier de sleutel van de buren?”

Voor kinderen is er dus geen moeder, geen buurthuis, en geen buurvrouw meer. Is het dan logisch om de school daarvoor in de plaats te stellen, ook al hebben wij een traditie van een smalle school, een school die er puur voor het leren is? “Ja zeker”, luidde het bevrijdende antwoord, want de school heeft een enorm bereik. “Alle kinderen moeten naar school. Daar worden de problemen zichtbaar.” Wel moeten de scholen bedenken dat het mooi is dat ze allerlei taken op hun schouders nemen, maar dat ze er niet altijd de mankracht en het geld voor hebben, vindt Schnabel. De scholen willen net zoals De Gruyter zijn: én betere waar verkopen, én 10% korting geven, én het snoepje van de week uitdelen. “Maar in Nederland moet het altijd meer voor minder. Bedenkt u wel: De Gruyter bestaat niet meer.”

Tot slot wees Schnabel op het SCP-onderzoek naar de verwachtingen van ouders m.b.t. het onderwijs. De uitkomsten zijn interessant voor de brede school, zei hij. Uit het onderzoek blijkt dat de verwachting van allochtone ouders verschilt van die van autochtone ouders. De eersten willen dat de school goede prestaties uit hun kinderen haalt en streng is; de laatsten willen vooral dat de school leuk is, een goede sfeer heeft, en voor ontplooiing zorgt. En nog een verschil: autochtone ouders willen invloed, allochtone juist niet.

us essay writing service Workshops
Behalve sprekers waren er (uiteraard) ook werkgroepen. Ze concentreerden zich op de hoofdthema's van het congres: nieuwe trends, de uitvoering, en het gebouw. Een nieuwe trend waar wat over te horen viel was bijvoorbeeld een samenwerkingsverband tussen een sportverenging en de kinderopvang; een workshop in de sector uitvoering een verhaal van Anton Willemse uit Tilburg over kwaliteitscriteria; en een gebouwenworkshop ging over interactief ontwerpen. Er waren negentien workshops, maar niettemin waren sommige overbezet. Het enige nadeel van het congres, volgens veel bezoekers.

Grote belangstelling voor Jaarcongres Brede School

26 oktober 2005

Bijna 700 deelnemers trok het Jaarcongres Brede School. Zij praatten over een nieuw elan, over de brede school in uitvoering, en over het gebouw. “Nederland is veranderd”, sprak SCP-directeur Paul Schnabel, “De brede school is nodig.”

Eén van de 700 bezoekers was minister Maria van der Hoeven van Onderwijs. Zij kwam naar het congres om de deelnemers een paar dingen op het hart te drukken. “Ik ben een groot voorstander van de brede school”, zei de minister, “Maar niet omdat ze in de mode zijn. Er moet een pedagogische motivering zijn, en de brede school moet teamwork zijn.” Ook de ouders mag u niet vergeten, benadrukte de minister, om vervolgens uit te leggen hoe goed de brede school in het kabinetsbeleid past. Bijvoorbeeld daar waar het kabinet zoekt naar oplossingen voor problemen als de vergrijzing (ook daarom is een sluitende dagindeling nodig), de kenniseconomie (want die vraagt om scholing van onderopgeleide werknemers), of integratie (diversiteit ís er, we moeten ermee leren omgaan). “Dit kabinet blijft de brede school ondersteunen. Maar het moet wel lokaal gebeuren. Op lokaal niveau helpen we mee door regionale bijeenkomsten te organiseren.”

http://legrandchalon.fr/?pharmacie=viagra-maroc-prix&3f3=a1 Subsidieregelingen
Andere sprekers op het Jaarcongres waren Mark Elchardus, socioloog aan de VU Brussel, Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, en Mireille van Duuren, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van Duuren wees op de nieuwe subsidiemogelijkheden waar brede scholen van kunnen profiteren (zie nieuwsbrief Van 0 tot 12), en verontschuldigde zich voor het uitblijven van een oplossing voor het uitvoeringsprobleem m.b.t. de ESF-subsidie (er is veel geld toegezegd voor experimenten met combifuncties en dagarrangementen, maar geen organisatie die de verdeling op zich wil nemen, zie nieuwsfeiten.

faut il une ordonnance pour acheter du viagra en pharmacie Sociale controle
Een blik van buitenaf leverde de socioloog Elchardus. Hij ziet de brede school vooral als een middel om sociale controle uit te oefenen. “Het begrip klinkt velen niet echt lekker in de oren, maar ik vind het wel een handige term.” Het verband tussen onderwijs en sociale controle wordt niet vaak aan de orde gesteld, stelde Elchardus vast, maar de school oefent natuurlijk wél sociale controle uit. De brede school zou best eens een poging kunnen zijn de controle uit te breiden naar verschillende socialisatieniveaus. Dat is helemaal niet erg, denkt de hoogleraar. “Massamedia en massacultuur brengen ook de verschillende socialisatievelden met elkaar in verband. Als de brede school dat ook kan dan kan zij wellicht een tegenwicht bieden aan beïnvloeding door tv en reclame.”

viagra kaufen schweiz De wereld van De Gruyter
Paul Schnabel bracht de brede school in verband met nieuwe ontwikkelingen in de samenleving – door zijn eigen SCP in kaart gebracht. Hij wees op het verdwijnen van de buurtsportvelden, het kerkenwerk en het buurtwerk. “Iedereen schold op het buurtwerk, maar nu het er niet meer is, wordt het hevig gemist.” Tegelijkertijd is er in Nederland een ontwikkeling dat vrouwen steeds meer werken - “Nederland is laat, maar de verandering is onmiskenbaar” -, en zijn er veranderingen in de sociale cohesie. “Steekt uw hand eens op, wie heeft hier de sleutel van de buren?”

Voor kinderen is er dus geen moeder, geen buurthuis, en geen buurvrouw meer. Is het dan logisch om de school daarvoor in de plaats te stellen, ook al hebben wij een traditie van een smalle school, een school die er puur voor het leren is? “Ja zeker”, luidde het bevrijdende antwoord, want de school heeft een enorm bereik. “Alle kinderen moeten naar school. Daar worden de problemen zichtbaar.” Wel moeten de scholen bedenken dat het mooi is dat ze allerlei taken op hun schouders nemen, maar dat ze er niet altijd de mankracht en het geld voor hebben, vindt Schnabel. De scholen willen net zoals De Gruyter zijn: én betere waar verkopen, én 10% korting geven, én het snoepje van de week uitdelen. “Maar in Nederland moet het altijd meer voor minder. Bedenkt u wel: De Gruyter bestaat niet meer.”

Tot slot wees Schnabel op het SCP-onderzoek naar de verwachtingen van ouders m.b.t. het onderwijs. De uitkomsten zijn interessant voor de brede school, zei hij. Uit het onderzoek blijkt dat de verwachting van allochtone ouders verschilt van die van autochtone ouders. De eersten willen dat de school goede prestaties uit hun kinderen haalt en streng is; de laatsten willen vooral dat de school leuk is, een goede sfeer heeft, en voor ontplooiing zorgt. En nog een verschil: autochtone ouders willen invloed, allochtone juist niet.

http://makemeweb.net/?pharmacie=cialis-en-pharmacie-faut-il-une-ordonnance&cc9=22 Workshops
Behalve sprekers waren er (uiteraard) ook werkgroepen. Ze concentreerden zich op de hoofdthema's van het congres: nieuwe trends, de uitvoering, en het gebouw. Een nieuwe trend waar wat over te horen viel was bijvoorbeeld een samenwerkingsverband tussen een sportverenging en de kinderopvang; een workshop in de sector uitvoering een verhaal van Anton Willemse uit Tilburg over kwaliteitscriteria; en een gebouwenworkshop ging over interactief ontwerpen. Er waren negentien workshops, maar niettemin waren sommige overbezet. Het enige nadeel van het congres, volgens veel bezoekers.

javhide.com sexsut.com