Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE 2009

16 maart 2010

Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE 2009
   
Sandra Beekhoven, IJsbrand Jepma, Paul Kooiman, Anne Luc van der Vegt
2009, 99 blz.

In opdracht van het ministerie van OCW voert Sardes jaarlijks de Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uit.  In 2007 en 2008 zijn alleen OAB-gemeenten bevraagd. Bij deze derde meting zijn alle gemeenten benaderd voor informatie over het voorschoolse gedeelte van VVE en basisscholen over de vroegschoolse component. Centrale vraag is in hoeverre de landelijke doelstellingen met betrekking tot het aanbod en bereik van VVE worden gerealiseerd. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de kwaliteit (overdracht, doorgaande lijn, scholing, inzet extra personeel en ouderbetrokkenheid), de opbrengsten, financiën en ontwikkelingen/trends in de voor- en vroegschoolse educatie.

Vanaf 2007 is het aantal bereikte gewichtenpeuters (de voorschoolse doelgroep) gestegen van 53% naar 80% in 2009. Het bereik van de vroegschoolse doelgroep laat een daling zien: van 67% naar 57%. Dit kan een gevolg zijn van beleidsontwikkelingen (bijvoorbeeld de subsidieknip in de VVE-middelen) of van een andere manier van meten (eerst via de gemeenten, nu rechtstreeks via de basisscholen).

Kijk hier om de publicatie te downloaden.

Nieuw boekje

16 maart 2010

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

16 maart 2010

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

16 maart 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

16 maart 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com