Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE 2009

best essay writing services 16 maart 2010

design technology coursework Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE 2009
   
Sandra Beekhoven, IJsbrand Jepma, Paul Kooiman, Anne Luc van der Vegt
2009, 99 blz.

In opdracht van het ministerie van OCW voert Sardes jaarlijks de Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uit.  In 2007 en 2008 zijn alleen OAB-gemeenten bevraagd. Bij deze derde meting zijn alle gemeenten benaderd voor informatie over het voorschoolse gedeelte van VVE en basisscholen over de vroegschoolse component. Centrale vraag is in hoeverre de landelijke doelstellingen met betrekking tot het aanbod en bereik van VVE worden gerealiseerd. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de kwaliteit (overdracht, doorgaande lijn, scholing, inzet extra personeel en ouderbetrokkenheid), de opbrengsten, financiën en ontwikkelingen/trends in de voor- en vroegschoolse educatie.

Vanaf 2007 is het aantal bereikte gewichtenpeuters (de voorschoolse doelgroep) gestegen van 53% naar 80% in 2009. Het bereik van de vroegschoolse doelgroep laat een daling zien: van 67% naar 57%. Dit kan een gevolg zijn van beleidsontwikkelingen (bijvoorbeeld de subsidieknip in de VVE-middelen) of van een andere manier van meten (eerst via de gemeenten, nu rechtstreeks via de basisscholen).

go to link Kijk hier om de publicatie te downloaden.

javhide.com sexsut.com