Netwerkbureau Kinderopvang en PO-Raad - Een fris alternatief voor de huisvesting van kinderen

1 april 2010

De huisvesting van het primair onderwijs en de bekostiging ervan zijn al jaren onderwerp van gesprek. Sinds 1997 is er sprake van decentralisatie van verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeenten. Vanwege de ‘brede school’ doelstelling heeft ook de kinderopvang nu te maken met de gemeente en de school in het tot stand brengen van adequate huisvesting.

De PO-Raad en het Netwerkbureau Kinderopvang willen een discussie agenderen over de behoefte aan een ‘fris alternatief’ voor het bestaande systeem van (de financiering van) de huisvesting van scholen en kinderopvang. Dit frisse alternatief moet een eerste aanzet geven voor een structurele verbetering op het gebied van huisvesting in het primair onderwijs, waarbinnen nieuwe partners een plaats krijgen, functies kunnen worden samengebracht en ‘gebouwen voor kinderen’ in plaats van de enkelvoudige basisschool het uitgangspunt gaan vormen.

Download hier het onderzoeksrapport.

Thema's

Huisvesting

Nieuw boekje

1 april 2010

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

1 april 2010

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

1 april 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

1 april 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com