Netwerkbureau Kinderopvang en PO-Raad - Een fris alternatief voor de huisvesting van kinderen

thesis database 1 april 2010

application essay editing service De huisvesting van het primair onderwijs en de bekostiging ervan zijn al jaren onderwerp van gesprek. Sinds 1997 is er sprake van decentralisatie van verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeenten. Vanwege de ‘brede school’ doelstelling heeft ook de kinderopvang nu te maken met de gemeente en de school in het tot stand brengen van adequate huisvesting.

customized research paper De PO-Raad en het Netwerkbureau Kinderopvang willen een discussie agenderen over de behoefte aan een ‘fris alternatief’ voor het bestaande systeem van (de financiering van) de huisvesting van scholen en kinderopvang. Dit frisse alternatief moet een eerste aanzet geven voor een structurele verbetering op het gebied van huisvesting in het primair onderwijs, waarbinnen nieuwe partners een plaats krijgen, functies kunnen worden samengebracht en ‘gebouwen voor kinderen’ in plaats van de enkelvoudige basisschool het uitgangspunt gaan vormen.

term papers writing service Download hier het onderzoeksrapport.

Thema's

Huisvesting
javhide.com sexsut.com