Oberon, Jaarbericht 2009

9 april 2010

Brede scholen in Nederland - Jaarbericht 2009

Hoe staat de brede school er in 2009 voor in Nederland? Hoeveel brede scholen zijn er in het primair en voortgezet onderwijs? Hoe verloopt de samenwerking? Hoe staat het met gebouwen en financiën? En wat moet het opleveren? In het jaarbericht 2009 presenteren we de meest recente stand van zaken, feiten en cijfers over de brede school. De gegevens zijn verzameld bij brede scholen zelf, gemeenten en schoolbesturen.

Opvallende trends zijn onder andere de doorzettende groei van het aantal brede scholen, ook op het platteland, verrijking en talentontwikkeling voor alle leerlingen als motief en ontwikkelingen in de organisatie van de brede school.

U kunt het Jaarbericht downloaden of bestellen bij Oberon.

Nieuw boekje

9 april 2010

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

9 april 2010

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

9 april 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

9 april 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com