Landelijk Steunpunt Brede Scholen - Ouderbrochure

15 april 2010

Er zijn in Nederland al ongeveer 1.200 Brede basisscholen en ruim 400 Brede Scholen voor voortgezet onderwijs. De verwachting is dat die aantallen de komende jaren flink gaan toenemen.

De Brede School is ook voor ouders belangrijk, omdat zij er nu al mee te maken hebben of omdat ze er in de toekomst misschien mee te maken krijgen.

Om ouders te informeren over de Brede School ontwikkeling hebben de landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs en {Breed} een brochure geschreven, die hen kennis laat maken met de brede basisschool.

U kunt de brochure downloaden of bestellen bij {Breed}.

Nieuw boekje

15 april 2010

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

15 april 2010

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

15 april 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

15 april 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com