Interview klas VT4 - Christelijk College Schaersvoorde

28 april 2010

Mei 2010

Vanaf 2011 moeten alle middelbare scholieren vanaf de derde kla
s op maatschappelijke stage (MaS). Dit is een stage waarbij jongeren ervaring opdoen met vrijwilligerswerk. Hoewel scholen nu nog niet verplicht zijn iets met de Maatschappelijke Stage te doen, is 99% van de scholen er al mee bezig. Zo ook het Christelijk College Schaersvoorde uit Aalten. De enthousiaste leerlingen van klas VT4 wisten met hun project zelfs de felbegeerde MaS Award voor scholieren in de wacht te slepen. Daar willen we natuurlijk meer over weten!

Stel jezelf en de klas eens voor
“Mijn naam is Ali Kaplan en zit nu in klas VT4a. Vorig jaar was dat VT3c en daar is het begonnen.” Klasgenootje Rosanne vult aan: “Het project is gestart in VT3c. Een leuke klas met een leuke mentor. Veel van deze leerlingen zitten nu ook in VT4a, zoals ik. En we hebben ook dezelfde mentor als vorig jaar, dus ons maatschappelijke stage project ging gewoon door.” Fleur vertelt: “We zijn behulpzaam en zetten ons graag in voor dingen. We zijn met 26 leerlingen.” Docente Elske Baron: “Het is een zéér sociale klas, ook al hebben ze onder elkaar best wel ruzie en trammelant, maar dat is normaal in een klas. Meer dan de helft van de leerlingen heeft thuis een complexe situatie door onder andere scheidingen, ernstige ziekte en/of het overlijden van ouders.”

Wat doet jullie school aan Maatschappelijke Stages?
Rianne: “De Maatschappelijke Stage speelt bij ons best een grote rol. We hebben sowieso elk jaar een vrijwilligersdag voor ons hele VMBO. Dan moet iedereen iets doen voor een ander; helpen in het bejaardentehuis, zandbakken schoonmaken bij peuterspeelzalen, de gehandicapte kinderen van de Magnoliaschool een fijne dag bezorgen en de moskee verven enzo.” Ali vult aan: “Ja we doen best veel. Voor ons project staan we iedere week, ook in vakanties, op donderdag op de markt in Aalten. Thuis maken we ook veel spullen voor de markt.”

Vertel eens wat meer over het winnende project
Bianca: “We zamelen geld in voor de zeven kinderen van Joanne in Oeganda. Toen Joanne vermist was werd de bankrekening stopgezet, daardoor kregen de kinderen geen geld meer. Toen zijn wij geld gaan inzamelen met acties. Zo, dus.” Rosanne zegt: “Het project zorgt ervoor, dat de kinderen van Joanne die in Oeganda wonen een goed leven blijven houden en dat ze een goede opleiding krijgen, zodat ze later een goede baan krijgen.” Rianne: “Het houdt in dat groepjes van vier iedere donderdag op de Aaltense markt staan met een kraam en spullen verkopen, zoals kaarten, kettingen, armbandjes, koffie, sleutelhangers, pannenlappen,zelfgemaakte knuffeltjes, bloemstukjes met Pasen, Valentijn enzo. En Kerststukjes en nog veel meer.” Bianca: “Mevrouw Baron bracht het onderwerp ‘de kinderen’ van Joanne naar boven en toen heeft de hele klas VT3c alles bedacht.” Rosanne: “Onze mentor, die ook goede  vrienden is met de ouders van Joanne, was onze leraar Engels en heeft ons alles verteld. Samen hebben we toen ideeën bedacht om geld op te halen. Eerst bijvoorbeeld elke week in de kantine appelflappen, hotdogs, wafels, ijsjes enzo verkopen. Dit maakten we in groepjes zelf op dinsdag.  Maar daar verdienden we niet zo veel aan. Toen stonden we met vrijwilligersdag op de markt met bloemstukjes en mensen vroegen of we vaker op de markt kwamen. Zo is het gegaan.” Fleur: “Zo kunnen de kinderen eten en naar school en blijven leven. Het geld gaat ook naar little Joanne met aids. Ze krijgt zo goede medicijnen en eten.” Liset: “We maken de droom waar die Joanne zelf niet af kon maken. Wij zorgen dat ze in Oeganda geld krijgen totdat het jongste kind van Joanne zichzelf kan redden.” Kayra: “Het goede is dat er zo gewoon even wordt nagedacht over dat niet alles makkelijk is. En dat je met een kleine moeite veel kan veranderen in zo’n land.” Ali: “Het goede aan dit project is dat we iets voor een ander betekenen. En dat de kinderen ondanks dat ze Joanne niet meer hebben toch goed worden opgevoed.”Docente Elske Baron vertelt wat de leerlingen voor hun Maatschappelijke Stage moeten doen: “Iedere donderdagochtend om 7.45 gaan twee leerlingen de kraam opbouwen op de markt. Om 9.15, na hun 1e lesuur, gaan groepjes naar de markt vanaf school met de bolderkar met producten. Ze staan van 9.30 tot 12.15 uur op de markt, breken daarna de kraam af en komen met de kar weer naar school. Daarna volgen ze weer de lessen. Ook in de vakanties kan ik een beroep op ze doen en in weekenden, als er iets speciaals in het dorp is. Verder doen ze zelf acties in hun privéleven, zoals op de basisscholen, sommigen in hun kerk, op de camping enzovoort. Sector Groen maakt vaak bloemstukjes, sector Bouw maakt houtprodukten, sector Verzorging doet kleding  en de T-afdeling doet alles eromheen. Heel VT3c deed vorig jaar mee; nu is het een schoolbreed project. Ik kan kiezen uit zo’n 100 leerlingen uit klas 2,3,4 en van alle niveaus; B,K en T. Deze aanmeldingen had ik al voordat we besloten hadden er een maatschappelijke stage van te maken. Als de huidige klas “VT3 dus van school is, zijn de opvolgers al begonnen. Op dit moment worden onder andere de kraambouwers ingewerkt.

Heeft het project de omgeving van de school beïnvloed?
Rosanne: “In Aalten leefde  iedereen helemaal mee toen Joanne verdween en we krijgen heel veel positieve reacties over ons project.” Ali: “Bijna iedereen kende het verhaal achter Joanne. Mensen geven vrijwillig spullen om te verkopen, heel veel oudere mensen.” Bianca: “Sommige mensen gaan op donderdag speciaal naar de markt om ons te steunen door iets te kopen of een vrije gift te geven. Ongeveer iedereen in Aalten en omgeving weet er wel van.”

Hoe kijken jullie terug op deze Maatschappelijke Stage?
Niels: “Alles is geslaagd! Ik hoop dat het nog jaren wordt voortgezet.” Kayra: “Met plezier. Ik hoop dat het nog jaren zo door mag gaan.” Rianne: “Ik kijk goed terug op de jaren die we al hebben gehad, want het gaat nog door. Het is leuk en goed voor de kinderen in Oeganda. En je leert heel veel over van alles, zoals producten prijzen en goed verkopen.” Ali: “Erg goed. Het gevoel dat je iemand blij maakt en dan vooral de kinderen. We zijn ook heel blij met de prijzen! We hebben alles gedaan voor Joanne en we zijn best trots.”Hebben jullie nog tips voor scholen die nog bezig zijn met het invoeren van de Maatschappelijke Stage?
Fadime: “Probeer het te doen voor iets wat nuttig is, zoals goede doelen.” Rosanne: “Zoek bekendheid in je omgeving. Laat zien wat je doet!” Rianne: “Doe het voor een ander en vanuit jezelf, niet voor jezelf. Als jij het leuk vindt, vindt een ander dat ook.” Kayra: “Gewoon doen; je hoeft maar een klein beetje te doen en het is zo’n goed gebaar. En het geeft een goed gevoel dat je wat hebt gedaan voor een ander.” Niels: “Pak het goed aan; goed organiseren.” Ali: “Doe het niet voor jezelf maar voor anderen. Doe eens wat voor een ander, zonder dat het voor jou geld oplevert. Daar zijn baantjes voor.”

De leerlingen, die hebben meegewerkt aan dit interview, zijn: Ali Kaplan, Rosanne Berendsen, Fleur Naberman, Rianne Pennings, Bianca Hartemink, Fadime Kantas, Kayra Ertunc, Niels Schuurman en Liset Scholten uit VT4a, VMBO Schaersvoorde Aalten.

Nieuw boekje

28 april 2010

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

28 april 2010

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

28 april 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

28 april 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com