Haan, de J. en Pijpers, R. - Contact! Kinderen en nieuwe media

1 juni 2010

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Stichting Mijn Kind Online en het programma Digivaardig & Digibewust hebben een boek uitgebracht over het gebruik van nieuwe media door kinderen onder de 12 jaar: Contact! Kinderen en nieuwe media.

Prins Willem-Alexander kreeg op 26 mei 2010 het eerste exemplaar van het boek overhandigd. In het boek staat hoe kinderen tussen de 6 en 12 jaar gebruikmaken van het digitale aanbod, wat ze allemaal al kunnen en wat ze nog moeten leren en wat de risico’s en mogelijkheden zijn voor kinderen.

Zo kunt u het boek bestellen.

Nieuw boekje

1 juni 2010

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Nieuws op {Breed}

1 juni 2010

Columns van Job

1 juni 2010

17 oktober 2017
06 september 2017

Op de kaart

1 juni 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

1 juni 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com