Haan, de J. en Pijpers, R. - Contact! Kinderen en nieuwe media

buy essays cheap 1 juni 2010

enter Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Stichting Mijn Kind Online en het programma Digivaardig & Digibewust hebben een boek uitgebracht over het gebruik van nieuwe media door kinderen onder de 12 jaar: source Contact! Kinderen en nieuwe media.

Prins Willem-Alexander kreeg op 26 mei 2010 het eerste exemplaar van het boek overhandigd. In het boek staat hoe kinderen tussen de 6 en 12 jaar gebruikmaken van het digitale aanbod, wat ze allemaal al kunnen en wat ze nog moeten leren en wat de risico’s en mogelijkheden zijn voor kinderen.

essay editing checklist Zo kunt u het boek bestellen.

javhide.com sexsut.com