Haan, de J. en Pijpers, R. - Contact! Kinderen en nieuwe media

1 juni 2010

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Stichting Mijn Kind Online en het programma Digivaardig & Digibewust hebben een boek uitgebracht over het gebruik van nieuwe media door kinderen onder de 12 jaar: Contact! Kinderen en nieuwe media.

Prins Willem-Alexander kreeg op 26 mei 2010 het eerste exemplaar van het boek overhandigd. In het boek staat hoe kinderen tussen de 6 en 12 jaar gebruikmaken van het digitale aanbod, wat ze allemaal al kunnen en wat ze nog moeten leren en wat de risico’s en mogelijkheden zijn voor kinderen.

Zo kunt u het boek bestellen.

Nieuw boekje

1 juni 2010

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

1 juni 2010

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

1 juni 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

1 juni 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com