Netwerkbureau Kinderopvang e.a., Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

12 augustus 2010

Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs.

Het Netwerkbureau Kinderopvang heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van deze brochure samen met Aedes, vereniging van woningcorporaties, {Breed} en het Servicecentrum Scholenbouw.

De brochure geeft onder andere antwoord op vragen als: Wat zijn de trends in de kinderopvang? Wat zijn valkuilen? En bij wie zijn gegevens over normen en huurcontracten opvraagbaar?

De brochure kan van nut zijn bij uw afweging om samen te werken met kinderopvangorganisaties en schoolbesturen bij het realiseren van gebouwen voor kinderen.

U kunt de brochure hier downloaden.

Nieuw boekje

12 augustus 2010

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

12 augustus 2010

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

12 augustus 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

12 augustus 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com