Zo kan het ook! Stimulerende rol gemeenten in kinderopvang

21 september 2010

Brochure:

Zo kan het ook! Stimulerende rol gemeenten in kinderopvang

Uitgave: Netwerkbureau Kinderopvang

Sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 hebben gemeenten geen formele taak meer bij de uitbreiding van de kinderopvang. Maar gemeenten zijn wel gebaat bij een goed voorzieningenaanbod voor burgers en hebben verplichtingen naar hun inwoners. Kinderopvang kan daarbij een speerpunt zijn. Dit biedt gemeenten de ruimte om ook in een marktsysteem als de kinderopvang een actieve rol te blijven spelen. Bijvoorbeeld door bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen rekening te houden met de behoefte aan kinderopvang, met name in nieuwbouw- en herontwikkelingswijken.
In deze brochure worden de mogelijkheden voor gemeenten bij het stimuleren van het realiseren van voldoende kinderopvang geïllustreerd aan de hand van voorbeelden die zich hebben bewezen in de praktijk van de gemeenten waarin ze zijn toegepast

Download hier de brochure

Nieuw boekje

21 september 2010

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

21 september 2010

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

21 september 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

21 september 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com