Netwerkbureau Kinderopvang - Sport BSO's 2010: Een stand van zaken

30 september 2010

De ontwikkeling van sport en kinderopvang is in 2001 gestart met een landelijk
project van drie jaar, gef inancierd door het ministerie van vws. Dit project is tot
stand gekomen op initiatief van de koninklijke nederlandse hockey bond (knhb).
Gedurende het project is door het nederlands instituut sport en bewegen (nisb)
in samenwerking met het toenmalige netwerkbureau uitbreiding kinderopvang
voorlichting en ondersteuning gegeven aan sportverenigingen, kinderopvangorganisaties en gemeenten.

Eind 2009 zijn er 150 sport bso’s (buitenschoolse opvang) in nederland bekend.Het netwerkbureau kinderopvang heeft in juli 2010 bij hen een aantal gegevensopgevraagd en hun ervaringen geïnventariseerd.

Download hier het document.

Nieuw boekje

30 september 2010

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

30 september 2010

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

30 september 2010

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

30 september 2010

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com