Handboek brede school Zuid-Holland

6 februari 2008

Kinderen leren niet alleen in de klas, maar ook in de uren na school. Tot voor kort waren dat verschillende werelden. Met de Brede school gaan die verschillende werelden geleidelijk in elkaar over. Het nadenken over de Brede school stimuleert om na te denken over de totale leefwereld van het kind. En tot het nadenken over de rol van de school in de maatschappij.
Het gaat om de ontwikkeling van het kind en om de integratie van leerervaringen buiten school. Dat is de reden waarom de provincie Zuid-Holland in de periode van 2000 tot en met 2007 een stimuleringsprogramma Brede school voor gemeenten heeft uitgevoerd.

De ervaringen die met dit stimuleringsprogramma in Zuid-Holland zijn opgedaan, hebben geleid tot een praktisch handboek dat in 2004 voor de eerste keer onder een brede groep van belangstellenden is verspreid. Ter afsluiting van het provinciale stimuleringsprogramma Brede school Basisonderwijs eind 2007 is het handboek volledig geactualiseerd en vernieuwd met ervaringen en ontwikkelingen die de afgelopen drie jaar hebben plaatsgevonden. Daarbij zijn diverse (provinciale) organisaties betrokken geweest. Hun contactgegevens
vindt u achter in dit handboek.

Download het Handboek brede scholen Zuid-Holland

Nieuw boekje

6 februari 2008

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

6 februari 2008

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

6 februari 2008

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

6 februari 2008

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com