Alle teksten met de tag: "Praktijkdagen"

custom college essay writing service 0 resultaten gevonden.

Symposium 'Lessons Learned'

30 september 2015
- Agendabericht

see ... Lees meer >>

Symposium 'Lessons Learned'

16 september 2015
- Nieuwsbericht

go to link ... Lees meer >>

“De scholen zijn weer de spin in het web in Groningen”

“De scholen zijn weer de spin in het web in Groningen”
03 maart 2015
- Nieuwsbericht

customer service essays {breed} interviewde daarom twee belangrijke personen in de Groningse onderwijswereld. Wethouder Onderwijs Ton Schroor legt uit wat er voor de gemeente veranderde, nu de regie op de samenwerking in de Vensterscholen weer terug is bij de scholen. Ook legt hij uit wat het unieke Onderwijspact inhoudt,... Lees meer >>

Marielle Reneman: "Ik ben trots dat wij als gemeente de regie hebben losgelaten”

Marielle Reneman: "Ik ben trots dat wij als gemeente de regie hebben losgelaten”
17 februari 2015
- Interview

essayhelp Dit jaar bestaan de Groningse Vensterscholen 20 jaar. Met de ontwikkeling van de Vensterschool is Groningen, samen met Rotterdam, de grondlegger van de brede school. In de afgelopen tijd is de structuur van de Vensterscholen ingrijpend veranderd: de gemeente legde de regie op de samenwerking terug... Lees meer >>

Ruimte-OK - (Anders) Financieren

19 januari 2015
- Literatuur

best online essay writer Het Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) stelde de brochure ‘(Anders) financieren’ op. Deze dient als hulpmiddel voor schoolbesturen bij het inzicht krijgen in financieringsvormen en –mogelijkheden.Download de brochure hier.Voor de meest actuele informatie kunt u... Lees meer >>

Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen

Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen
05 november 2014
- Nieuwsbericht

essay about service Alle partijen (PO-Raad, VO-Raad, Ruimte-OK, het Klimaatverbond, VNG, en de ministeries van BZK, EL&I, I&M en OCW) zetten zich in om belemmeringen voor een duurzame schoolomgeving weg te nemen. De PO-Raad en VO-Raad gaan schoolbesturen aanmoedigen hun energieverbruik in kaart te brengen en... Lees meer >>

Kleine Scholen Coöperatie niet mogelijk

Kleine Scholen Coöperatie niet mogelijk
31 oktober 2014
- Nieuwsbericht

In bepaalde regio’s neemt het bevolkingsaantal, en daarmee ook het aantal kinderen, af. In die gebieden worden sommige scholen zo klein dat hun voortbestaan wordt bedreigd. Hier wordt gezocht naar oplossingen om die scholen toch open te houden. Een manier die wordt voorgesteld is om scholen onder... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com