Alle teksten met de tag: "onbekend"

custom college essay writing service 0 resultaten gevonden.

Samenwerkingsprotocol voor toezicht kinderopvang

Samenwerkingsprotocol voor toezicht kinderopvang
19 november 2014
- Nieuwsbericht

see Het toezicht op de naleving van de kwaliteit van kindercentra, gastouderbureaus en –opvang en peuterspeelzalen wordt uitgevoerd door de GGD. Om te achterhalen waar de knelpunten zitten in de uitvoering van het toezicht, heeft het ministerie van SWZ gesproken met de ambassadeurs van {breed},... Lees meer >>

Selectie excellente scholen mag experimenteren

Selectie excellente scholen mag experimenteren
06 november 2014
- Nieuwsbericht

go to link De staatssecretaris meldt zo snel mogelijk te willen beginnen met de selectie van excellente scholen. De scholen die aan de pilot meedoen, mogen experimenteren met het aantal lesuren en de manier waarop ze lesgeven. Scholen kunnen ook zelf met ideeën komen. Zij zijn minder gebonden aan regels.... Lees meer >>

Geen financiering peuterplannen VNG

Geen financiering peuterplannen VNG
31 oktober 2014
- Nieuwsbericht

customer service essays Eerder kwam al uit een overleg tussen de minister en VNG naar voren dat zij het niet eens waren over de financiering van de peuterplannen. Waar VNG wil dat dagdelen van de peuteropvang met rijksgeld worden gefinancierd, vindt de minister dit een taak van de gemeentes. Zij waren het er wel over eens... Lees meer >>

Kleine Scholen Coöperatie niet mogelijk

Kleine Scholen Coöperatie niet mogelijk
31 oktober 2014
- Nieuwsbericht

essayhelp In bepaalde regio’s neemt het bevolkingsaantal, en daarmee ook het aantal kinderen, af. In die gebieden worden sommige scholen zo klein dat hun voortbestaan wordt bedreigd. Hier wordt gezocht naar oplossingen om die scholen toch open te houden. Een manier die wordt voorgesteld is om scholen onder... Lees meer >>

Tijd voor het IKC in Leeuwarden

28 oktober 2014
- Literatuur

best online essay writer In Leeuwarden is het integraal kindcentrum aan een grote opmars bezig. De gemeente bepaalde dat de stad in 2025 tien IKC’s moet hebben. In die nieuwe koers speelt de gemeente geen sturende rol meer, maar geeft het meer ruimte aan schoolbesturen.Deze nieuwe weg is vastgesteld in de gemeentelijke... Lees meer >>

Corporaties Stoppen met Bouw Brede Scholen met Herziening Woningwet

Corporaties Stoppen met Bouw Brede Scholen met Herziening Woningwet
27 oktober 2014
- Nieuwsbericht

essay about service Al meerdere jaren geniet de Woningwet veel (politieke) belangstelling. De regering heeft veel aandacht besteed aan het inperken van het werkterrein van woningcorporaties om zo de financiële risico’s te beperken. Woningcorporaties houden zich bezig met het bouwen, beheren en verhuren van... Lees meer >>

Wet OKE zorgt voor betere kwaliteit peuterspeelzalen

Wet OKE zorgt voor betere kwaliteit peuterspeelzalen
17 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Het onderzoek werd gehouden in twaalf gemeenten. In die gemeenten zijn steeds meer peuterspeelzalen die ook voorschoolse educatie voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand aanbieden. Het aantal reguliere peuterspeelzalen nam af. Het grootste deel van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com