Alle teksten met de tag: "onbekend"

custom college essay writing service 0 resultaten gevonden.

KOO Meppel

19 januari 2015
- Ambassadeur

see KOO Meppel is een particuliere kinderopvangorganisatie en heeft twee vestigingen: Kindcentrum De Plataan en Kinderdagverblijf Het Kinderkasteel. Van der Horst is werkzaam op de eerste locatie. Samen met de K.B.S. De Plataan vormt KOO Meppel hier een integraal kindcentrum. IKC De Plataan bestaat uit... Lees meer >>

Ruimte-OK - (Anders) Financieren

19 januari 2015
- Literatuur

go to link Het Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) stelde de brochure ‘(Anders) financieren’ op. Deze dient als hulpmiddel voor schoolbesturen bij het inzicht krijgen in financieringsvormen en –mogelijkheden.Download de brochure hier.Voor de meest actuele informatie kunt u... Lees meer >>

Bouwstenen presenteert Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2015

19 januari 2015
- Nieuwsbericht

customer service essays De agenda bevat acht punten waarop het werkveld het komend jaar vooruit wil komen. Zeker zeven daarvan zijn ook zeer relevant voor onderwijsorganisaties, gezien de gewenste vernieuwing in het onderwijs (2032), het krimpend aantal leerlingen en het terugdringen van de exploitatiekosten. Deze punten... Lees meer >>

Brede school Noorderbreedte - Diemen

14 januari 2015
- Ambassadeur

essayhelp Brede school Noorderbreedte is een samenwerkingsverband tussen twee scholen, de Duif van Stichting Spirit Basisscholen en ’t Palet van Openbaar Onderwijs Primair, Stichting Welzijn Diemen (peuterspeelzaal De Tuimelaar en peuterspeelzaal ’t Kloddertje) en KMN Kind & Co (buitenschoolse... Lees meer >>

SterrenBSO - Schakelproject

27 november 2014
- Goed voorbeeld

best online essay writer Begin 2015 gaat het schakelproject van de SterrenBSO van start. Hierbij worden klaslokalen na schooltijd omgetoverd in speelruimtes, zodat ze voor de BSO kunnen worden gebruikt. Ciske van Oosterhout, directeur van kinderopvangorganisatie De Regelfee in Utrecht (waar de SterrenBSO’s onder vallen),... Lees meer >>

Pilot IKC-ontwikkeling Presikhaven - Arnhem

Pilot IKC-ontwikkeling Presikhaven - Arnhem
12 november 2014
- Ambassadeur

essay about service Van brede school naar IKCDe pilot ‘IKC-ontwikkeling’ is gestart door de gemeente Arnhem, die meer met IKC’s wil werken. De gemeente en besturen hebben drie pilotlocaties aangewezen. Karin Albers is leider van één van die pilotlocaties. De gemeente, schoolbesturen en kinderopvang vinden het... Lees meer >>

Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen

Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen
05 november 2014
- Nieuwsbericht

Alle partijen (PO-Raad, VO-Raad, Ruimte-OK, het Klimaatverbond, VNG, en de ministeries van BZK, EL&I, I&M en OCW) zetten zich in om belemmeringen voor een duurzame schoolomgeving weg te nemen. De PO-Raad en VO-Raad gaan schoolbesturen aanmoedigen hun energieverbruik in kaart te brengen en... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com