Alle teksten met de tag: "onbekend"

0 resultaten gevonden.

“Brede scholen zijn geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken”

“Brede scholen zijn geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken”
29 oktober 2014
- Thema's rond IKC en brede school

Op 3 oktober 2014 promoveerde Marieke Heers aan de Universiteit van Maastricht op het onderwerp brede scholen. Haar proefschrift genaamd ‘The Effectiveness of Community Schools: Evidence from the Netherlands’ gaat over de effectiviteit van Nederlandse brede scholen.Heers onderzocht of brede... Lees meer >>

Stichting Brede Buurtschool Den Haag

Stichting Brede Buurtschool Den Haag
29 oktober 2014
- Ambassadeur

De stichting is in 2012 opgericht om brede buurtscholen in Den Haag op verschillende manieren te ondersteunen. Sinds 2013 is de stichting volledig operationeel. Directeur Krul legt uit dat om een groot aantal scholen gaat: in 2018 moeten alle Haagse basisscholen en 20 middelbare scholen een brede... Lees meer >>

“Brede scholen zijn geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken”

“Brede scholen zijn geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken”
27 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Heers onderzocht of brede scholen de onderwijsprestaties en sociaal-emotionele uitkomsten van kinderen positief beïnvloeden. Zij analyseerde hiervoor brede scholen in het basisonderwijs in Schiedam en in het VMBO in Rotterdam en vergeleek leerlingen van brede scholen met leerlingen van reguliere... Lees meer >>

Leraren spijkeren bij

12 oktober 2011
- Nieuwsbericht

Het kabinet hecht belang aan de kwaliteit van onderwijs en stelt daarom middelen beschikbaar voor de bijscholing van docenten. De Lerarenbeurs is hier een voorbeeld van. Van deze stimuleringsmaatregel maakten 26.000 leraren de afgelopen jaren gebruik. Dit jaar is hiervoor 77 miljoen euro... Lees meer >>

MediaMachtig verstrekt ook dit jaar subsidie

26 september 2011
- Nieuwsbericht

MediaMachtig heeft van haar sponsors geld gekregen om maximaal 20 projecten op het gebied van mediawijsheid te subsidiëren. Wilt u het aankomende jaar aan de slag met mediawijsheid en kunt u daar wel wat financiële steun bij gebruiken? Dien dan een aanvraag in bij MediaMachtig. Hier leest u... Lees meer >>

Verlenging subsidie regeling scholing overblijfmedewerkers

20 mei 2011
- Nieuwsbericht

Samen met in totaal € 243 miljoen onderwijssubsidies waarop met ingang van 2012 wordt bezuinigd (brief nr. 264063 van 8 april 2011 aan de Tweede Kamer). Om die reden en op grond van de ervaring met de regeling in het schooljaar 2010-2011 zijn de beschikbare bedragen gewijzigd. Voor “korte... Lees meer >>

Onderwijssubsidies worden herzien

11 april 2011
- Nieuwsbericht

Met de herziening van de onderwijssubsidies moeten scholen minder last krijgen van administratieve rompslomp en versnippering van budgetten, zodat ze zich beter op het geven van onderwijs kunnen richten. Het subsidiebeleid zal worden geconcentreerd op de beleidsprioriteiten van dit kabinet.... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com