Alle teksten met de tag: "onbekend"

0 resultaten gevonden.

Rapport flexibele onderwijstijden

20 januari 2015
- Nieuwsbericht

Het positieve nieuws is dat ouders zeer tevreden zijn: zij kunnen hun werktijden en gezinsleven beter organiseren. Hoewel het merendeel van de deelnemende scholen van basiskwaliteit is, lieten zij echter ook een aantal tekortkomingen zien. Het grootste deel schoot tekort in het afstemmen van... Lees meer >>

Programma kwaliteit kinderopvang

Programma kwaliteit kinderopvang
13 november 2014
- Nieuwsbericht

In haar proefschrift genaamd ‘Child Care Quality in The Netherlands: From Quality Assessment to Intervention,’ zet Helmerhorst onder andere de conclusies van haar onderzoek uiteen. Voor een kwalitatief goede kinderopvang, zijn zoals vanzelfsprekend goede pedagogisch medewerkers nodig.... Lees meer >>

Kwaliteitsvisie Kinderopvang

Kwaliteitsvisie Kinderopvang
04 november 2014
- Nieuwsbericht

Het bestuur van BKK bood de visie aan de minister aan. De onafhankelijke Commissie onderzocht wat nodig is om de kwaliteit van de ontwikkeling van kinderen te verbeteren. Naast het bevorderen van de kwaliteit van pedagogisch medewerkers, pleit de Commissie voor meer differentiatie tussen de... Lees meer >>

PO-Raad organiseert bijeenkomsten voor risicoscholen

31 oktober 2014
- Agendabericht

Tijdens de bijeenkomsten wordt het predicaat zeer zwakke besproken. Scholen die vroeger een dergelijk predicaat hadden, komen aan bod. Uiteraard gaan de deelnemers van deze bijeenkomsten aan de slag om de kwaliteit te verbeteren. Deze sessies zijn overigens geschikt voor zowel schooldirecteuren,... Lees meer >>

“Willen we hogerop in de kinderopvang? Dan kost dat energie.”

“Willen we hogerop in de kinderopvang? Dan kost dat energie.”
29 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Recente peilingen wezen uit dat de stimulering van de brede ontwikkeling van jonge kinderen nog onvoldoende is. Het aanbod van activiteiten en materiaal is gemiddeld zwak. Deze resultaten gelden voor zowel voor de peuterspeelzaal, als het kinderdagverblijf, de voor- en vroegschoolse opvang (VVE) en... Lees meer >>

“Brede scholen zijn geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken”

“Brede scholen zijn geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken”
29 oktober 2014
- Thema's rond IKC en brede school

Op 3 oktober 2014 promoveerde Marieke Heers aan de Universiteit van Maastricht op het onderwerp brede scholen. Haar proefschrift genaamd ‘The Effectiveness of Community Schools: Evidence from the Netherlands’ gaat over de effectiviteit van Nederlandse brede scholen.Heers onderzocht of brede... Lees meer >>

“Brede scholen zijn geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken”

“Brede scholen zijn geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken”
27 oktober 2014
- Nieuwsbericht

Heers onderzocht of brede scholen de onderwijsprestaties en sociaal-emotionele uitkomsten van kinderen positief beïnvloeden. Zij analyseerde hiervoor brede scholen in het basisonderwijs in Schiedam en in het VMBO in Rotterdam en vergeleek leerlingen van brede scholen met leerlingen van reguliere... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com