Alle teksten met de tag: "Binnen- en buitenschools leren"

0 resultaten gevonden.

Doelgroepkind heeft baat bij goede kwaliteit voorschoolse voorziening

19 augustus 2016
- Nieuwsbericht

Pre-COOL Pre-COOL is een cohortonderzoek dat in 2009 is gestart om de vraag naar effecten van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie op de kinderlijke ontwikkeling te onderzoeken. Het is een langlopend en complex onderzoek en de beantwoording van deze vraag vindt in stappen plaats. In... Lees meer >>

Voor- en vroegschoolse educatie: werkt dat?

Voor- en vroegschoolse educatie: werkt dat?
15 augustus 2016
- Nieuwsbericht

Lees hier verder Bron: Didactief juni... Lees meer >>

Nieuwe functie ambassadeur Nicole Hanegraaf

17 juli 2015
- Ambassadeur

De Ontdekking is één centrum voor onderwijs, opvang, ontwikkeling, opvoeding en ontmoeting. Er is één visie, er zijn gezamenlijke doelstellingen en deze vinden hun weg in het pedagogische en didactische beleid op zowel de opvang als op de basisschool. Binnen het hele centrum wordt gewerkt... Lees meer >>

Het jonge kind - PO-Raad

14 april 2015
- Literatuur

Het jonge kindDe rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatieVerhalen uit de praktijk De PO-Raad zet zich in voor één basisvoorziening voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Zo’n voorziening legt de basis voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Al geruime tijd werken onderwijs,... Lees meer >>

Pm’ers staan voor grote opgave in VVE

Pm’ers staan voor grote opgave in VVE
26 februari 2015
- Nieuwsbericht

Net als in een vorig onderzoek, concludeerden de onderzoekers opnieuw dat gemeenten zeer uiteenlopen in hun beoordeling welke kinderen in aanmerking komen voor VVE-subsidie. Gemeenten kijken onder andere naar de achtergrond van het kind. De indicatie van het kind zelf blijkt lastiger te zijn. De... Lees meer >>

O.b.s. Karrepad – Groningen

O.b.s. Karrepad – Groningen
09 februari 2015
- Ambassadeur

Oosterwijk vertelt ons uitgebreid over de specialiteiten van de Vensterschool. “Wij werken al meer dan tien jaar samen met de verschillende instellingen. Karrepad participeert in de Vensterschool Koorenspoor. Er is al jaren een intensieve samenwerking met de SKSG (organisatie voor Kinderopvang),... Lees meer >>

In Rotterdam alle peuters welkom in groep 0

14 januari 2015
- Nieuwsbericht

Wethouder De Jonge wil zo onderwijsachterstanden voorkomen. Alle peuters hebben recht op minimaal twee dagdelen onderwijs, in totaal 8 uur. Voor kinderen die een vergrote kans hebben op achterstanden, loopt dit aantal op naar tien of zelfs 12,5 uur. Onder de naam voorschoolse opvang worden nu... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com