Alle teksten met de tag: "onbekend"

custom college essay writing service 0 resultaten gevonden.

Doelgroepkind heeft baat bij goede kwaliteit voorschoolse voorziening

19 augustus 2016
- Nieuwsbericht

see Pre-COOL Pre-COOL is een cohortonderzoek dat in 2009 is gestart om de vraag naar effecten van deelname aan voor- en vroegschoolse educatie op de kinderlijke ontwikkeling te onderzoeken. Het is een langlopend en complex onderzoek en de beantwoording van deze vraag vindt in stappen plaats. In... Lees meer >>

Heeft u een minuutje voor 4 vragen?

09 september 2015
- Nieuwsbericht

go to link De resultaten, én meer facts and figures, publiceren we 30 september op de site. Heeft u voor 15 september a.s. een minuut voor ons?  Klik dan hier! Hartelijk dank! Job van Velsen, Projectleider Landelijk... Lees meer >>

Ton Schroor:“De scholen zijn weer de spin in het web in Groningen”

Ton Schroor:“De scholen zijn weer de spin in het web in Groningen”
05 februari 2015
- Interview

customer service essays Groningen is Onderwijsstad van het jaar 2014/2015, en de Groningse Vensterscholen bestaan dit jaar 20 jaar. Met de ontwikkeling van de Vensterschool is Groningen, samen met Rotterdam, de grondlegger van de brede school. Bovendien hebben zich de afgelopen tijd veel veranderingen voorgedaan in de... Lees meer >>

Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de Kinderopvang - Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst

05 december 2014
- Conferentie

essayhelp Veel bestuurders uit de kinderopvang en het primair onderwijs geloven in het recht van het kind op een maximale ontwikkeling. Daarom startten zij het project ‘Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst’. Bekijk hier een filmpje over de inhoud en doelen van het project.Het huidige, versnipperde... Lees meer >>

Programma kwaliteit kinderopvang

Programma kwaliteit kinderopvang
13 november 2014
- Nieuwsbericht

best online essay writer In haar proefschrift genaamd ‘Child Care Quality in The Netherlands: From Quality Assessment to Intervention,’ zet Helmerhorst onder andere de conclusies van haar onderzoek uiteen. Voor een kwalitatief goede kinderopvang, zijn zoals vanzelfsprekend goede pedagogisch medewerkers nodig.... Lees meer >>

“Willen we hogerop in de kinderopvang? Dan kost dat energie.”

“Willen we hogerop in de kinderopvang? Dan kost dat energie.”
29 oktober 2014
- Nieuwsbericht

essay about service Recente peilingen wezen uit dat de stimulering van de brede ontwikkeling van jonge kinderen nog onvoldoende is. Het aanbod van activiteiten en materiaal is gemiddeld zwak. Deze resultaten gelden voor zowel voor de peuterspeelzaal, als het kinderdagverblijf, de voor- en vroegschoolse opvang (VVE) en... Lees meer >>

“Brede scholen zijn geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken”

“Brede scholen zijn geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken”
29 oktober 2014
- Thema's rond IKC en brede school

Op 3 oktober 2014 promoveerde Marieke Heers aan de Universiteit van Maastricht op het onderwerp brede scholen. Haar proefschrift genaamd ‘The Effectiveness of Community Schools: Evidence from the Netherlands’ gaat over de effectiviteit van Nederlandse brede scholen.Heers onderzocht of brede... Lees meer >>

javhide.com sexsut.com