Wedstrijd De Gezonde Schoolkantine

14 september 2009

Met een gezonde schoolkantine is geld te verdienen. Het Voedingscentrum stimuleert ideeën voor gezond eten in de kantine met een Stimuleringsprijs van 10.000 euro. Het gaat om scholen in het middelbaar onderwijs.

Om goede resultaten te kunnen halen, is een goede basis nodig. Gezond eten kan helpen schoolprestaties te verhogen en goed eten begint met een schoolkantine waar het aanbod ook gezond is. Leerlingen kunnen zelf meedenken over het gezonder maken van hun schoolkantine met een werkgroep, een ideeënbus of steun van de leerlingenraad. Scholen en leerlingen hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.

De Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine is drie keer uitgereikt sinds 2007. Al 160 scholen deden mee.

In 2011 wordt een nieuwe wedstrijd voor scholen uitgeschreven onder een andere naam. In januari 2011, op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT), wordt hierover meer bekendgemaakt.

Wil je op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws over De Gezonde Schoolkantine? Mail dan naar degezondeschoolkantine@voedingscentrum.nl

Nieuw boekje

14 september 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

14 september 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

14 september 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

14 september 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com