Sponsoring, als wat u moet weten over sponsoring op school

1 september 2009

Sponsoring, alles wat u moet weten over sponsoring op school (sept 2009)

Uitgave van het ministerie van OCW.

Het Convenant onderwijs en sponsoring bepaalt wat er wel en niet kan als het gaat om sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs.

Download het document

Thema's

Financiën

Nieuw boekje

1 september 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Nieuws op {Breed}

1 september 2009

Columns van Job

1 september 2009

17 oktober 2017
06 september 2017

Op de kaart

1 september 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

1 september 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com