Kunst van lezen - Naar een schoolbibliotheek nieuwe stijl

thesis publishing 1 april 2009

get link Naar een schoolbibliotheek nieuwe stijl
http://aggs.school.nz/?education=college-essay-review-services Een invoeringsmodel voor bibliotheken op basisscholen

http://crime-prevention-intl.org/?education=need-help-with-writing-a-research-paper&007=73 Voor een groeiend aantal kinderen, jongeren en volwassenen is lezen geen vanzelfsprekende bezigheid meer. Het aantal bibliotheekleden neemt af en de bibliotheken lenen minder boeken uit. Veel openbare bibliotheken beraden zich op de vraag hoe zij in de toekomst een andere rol kunnen gaan vervullen. Een van de mogelijkheden voor een toekomstbestendige rol voor bibliotheken is een nauwe samenwerking met basisscholen. Op steeds meer plaatsen in Nederland ontstaan de laatste jaren ‘schoolbibliotheken nieuwe stijl’: volwaardige schoolbibliotheken op basisscholen, die geborgd zijn in het beleid van zowel openbare bibliotheek als basisschool. Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen willen deze tendens stimuleren en hebben onderzoeksbureau Oberon daarom gevraagd een landelijk overdraagbaar model op te stellen voor het realiseren van een schoolbibliotheek op basisscholen.

http://ijcl.org/?education=term-paper-help-online&e23=c6 Dit model wordt beschreven in deze brochure. Het model bestaat uit een aantal keuzemenu’s die als hulpmiddel kunnen dienen voor scholen en bibliotheken die plannen hebben om dergelijke schoolbibliotheken te realiseren.

javhide.com sexsut.com