Achtergrondartikelen

get link  

IKC heeft geen blauwdruk

22 november 2012

Hoe willen wij dat een kindcentrum eruit ziet? ChildCare International laat met twee buitenlandse succesverhalen zien dat volledige integratie niet per se noodzakelijk is.

lees meer }

Pabo’s oriënteren zich op brede school

21 november 2012

De functie van leerkracht in de brede school omvat steeds meer dan lesgeven alleen. Daarom initieert het Landelijk Steunpunt gesprekken met pabo’s over deze nieuwe rol van de leerkracht.

lees meer }

De Vrijeschool gaat breed

12 november 2012

Veel basisscholen lopen warm voor bredeschoolontwikkeling. Dat deze heel goed past in de antroposofische leer, bewijst de Vrijeschool Raphaël in Almere. En deze vrijeschool is niet de enige met bredeschoolambities!

lees meer }

“Stimuleer kinderen, geef ze meer vrijheid!”

02 november 2012

Denemarken organiseert de brede school op een geheel andere wijze dan Nederland. De ambassadeurs van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen ondervonden dat aan den lijve tijdens een studiereis. “We kunnen veel van elkaar opsteken!” luidt hun oordeel.

lees meer }

Experiment regels kinderopvang

01 oktober 2012

Tot 1 november 2012 kunnen samenwerkingsverbanden van basisscholen en kinderopvangorganisaties zich inschrijven voor het Experiment Integraal Dagarrangement.

lees meer }

Laterna Magica in AmsterdamVoor- en vroegschoolse educatie

27 september 2012

essay writer service "De kinderen vertellen het!"

Laterna Magica is een Kindergemeenschap op IJburg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De school bestaat vier jaar en opende in oktober 2011 een nieuw gebouw. Het nieuwe gebouw is een gebouw zonder grenzen. Er zijn geen aparte lokalen voor onderwijs of opvang. Er wordt gewerkt met units; minischooltjes in een grote organisatie. Laterna Magica is een integraal kindcentrum dat is opgericht samen met SKON. De aanvliegroute is; voor kinderen de dag verlengen om talenten naar boven te halen. De missie van Laterna Magica is: “We ontdekken en ontwikkelen iedere splinter talent, zodat kinderen de toekomst kunnen uitvinden.” Laterna Magica is 52 weken per jaar open.  follow url

Portfolio, ontwikkelplan en coach
Elk kind op Laterna Magica heeft een coach, ontwikkelplan en portfolio met verschillende leer- en ontwikkellijnen. Bij binnenkomst worden we uitgenodigd naast een kind te gaan zitten op de grote trap in de hal. De kinderen leiden ons aan de hand van hun eigen portfolio door deze school. Het portfolio is hét document van het eigen ontwikkelplan van de kinderen. De kinderen leggen uit hoe het portfolio werkt en daarmee het hele systeem van ontwikkeling van Laterna Magica. In de onderbouw is het portfolio een fysieke map. Een portfolio bevat leer- en ontwikkellijnen. Voorbeeld: Ontwikkellijnen: dit ben ik of ik en de wereld. Leerlijnen: getallen tot 20, getallen tot 100 of leesbaar schrijven. Drie keer per jaar vinden er gesprekken van een half uur plaats met ouders, waarin het ontwikkelplan en portfolio worden doorgesproken. Kinderen krijgen inzicht in hun ontwikkeling en kiezen bewust voor wat er in hun plan staat.
Na het gesprek over het portfolio laten de kinderen hun bezoekers het gebouw zien: de verschillende ruimtes van de mentorgroepen: 0-3, 3-6, 6-12. (foto’s?). Kinderen vertellen hoe de dag eruit ziet, welke keuzes ze maken voor hun ontwikkeling en hoe ze daarin een balans moeten zoeken tussen vrijheid en de zorg dat aan alle taken en opdrachten gewerkt wordt. Aan het eind van de rondleiding wordt de bezoekers gevraagd om de kinderen feedback te geven over de rondleiding en het gesprek. Bij elk bezoek zijn het andere leerlingen die de bezoekers ontvangen.  Op deze manier wordt het bezoek aan Laterna Magica niet een storend element voor kinderen, maar een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. En dit raakt de kern van dit Integrale Kindcentrum.

http://aggs.school.nz/?education=medical-school-essay-help Kindvolgjezelfsysteem
Het werken in units, de doorgaande lijn in opvang en onderwijs, de keuzes die de kinderen zelfstandig maken, dat is wat opvalt aan deze school. Er is sprake van een kindvolgjezelfsysteem. Daarnaast: Er is verregaande integratie van onderwijs en opvang en één communicatielijn met ouders.

http://lacsq.org/?education=paper-writer-online&c59=fc Een visie
Eén organisatie, één leiding, één team, één visie en missie gecombineerd met een gedreven schoolleider zijn de voorwaarden voor succes.

lees meer }

IKC De Klaroen, Eigen&Wijzer in MaarssenVoor- en vroegschoolse educatie

27 september 2012

dissertation writing guide “Neem het voortouw!”

http://aggs.school.nz/?education=essay-help-writing Bottom up
IKC de Klaroen; Eigen&Wijzer, is een Kindcentrum in Maarssen, provincie Utrecht. Dit IKC kent zijn ontstaan zowel vanuit de kinderopvang als vanuit de basisschool. Christelijke Basisschool de Klaroen is op zoek gegaan naar een kinderopvangorganisatie die past bij de pedagogische uitgangspunten en leerstijl die deze school hanteert. Tegelijkertijd zocht kinderopvang Eigen&Wijzer een soortgelijke partner. Sinds schooljaar 2011-2012 vormen zij samen IKC de Klaroen; Eigen&Wijzer. In dit kindcentrum staat talentontwikkeling van kinderen én van medewerkers centraal, in zowel de lessen als in de activiteiten die onderdeel zijn van de dagarrangementen. Er is een breed aanbod. Er zijn sportactiviteiten na school en creatieve activiteiten tijdens de reguliere lessen. "We willen dat kinderen die van de Klaroen afgaan alle ingrediënten in hun rugzak hebben die zij nodig hebben voor de samenleving."

In de toekomst wil de school nog meer gezamenlijke activiteiten ontwikkelen, verder werken aan de pedagogische visie, een uitbreiding van de talentblokken, uitbreiding van naschoolse activiteiten, geïntegreerde oudergesprekken en bij sollicitaties al aangeven dat uitwisseling van expertise in de school plaatsvindt, zodat nieuwe leerkrachten echt geselecteerd worden op het werken in dit IKC.

legitimate essay writing service Pedagogische visie in opvang en onderwijs
De mensen in dit Kindcentrum bruisen van de ideeën en de mogelijkheden. De doorgaande lijn in opvoeding en pedagogische visie van de kinderopvangorganisatie en de basisschool ligt dicht bij elkaar. Opvallend is ook de uitwisseling van personeel. Dit gebeurt op basis van expertise. Niet meer één leerkracht die de hele week dezelfde klas heeft, maar leerkrachten inzetten op basis van hun talenten.

help paper Lef
Je moet als school, opvang en bestuur durf en lef kunnen tonen. Het helpt wel als je het voortouw neemt en niet afwachtend bent naar de gemeente. Als de gemeente het veld niet hoort, komt ze niet snel over de brug. Laat je niet frustreren door onmogelijkheden. Enthousiasmeer personeel en collega's en motiveer hen om aan de slag te gaan. Fouten maken mag.

lees meer }

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het cheap essay services go hier.

Nieuws op {Breed}

27 oktober 2017

Columns van Job

12 januari 2018
15 december 2017
23 november 2017

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com