Achtergrondartikelen

 

IKC Prins Willem Alexander in VlaardingenVoor- en vroegschoolse educatie

19 september 2012

essay writer service “Ouders moeten de twinkeling in de ogen van hun kinderen zien”

In het nieuwe gebouw van het Kindcentrum Willem Alexander in Vlaardingen werken een basisschool, een peuterspeelzaal, de kinderopvang en de openbare bibliotheek samen. Het personeel werkt samen als één team om de ontwikkelingskansen van de kinderen zoveel mogelijk te vergroten.

follow url Moeilijkheden oppakken
Dit kindcentrum heeft te maken met moeilijke omstandigheden in de wijk. Er zijn veel probleemgezinnen, één op de vier bewoners op leeft op of onder het bestaansminimum, en door de goedkope huurwoningen verhuizen mensen vaak. Het IKC pakt deze moeilijkheden op en wil fungeren als centrum in de wijk. Het gebouw is 52 weken per jaar open en het IKC biedt behalve opvang en onderwijs ook regelmatig gratis naschoolse activiteiten voor kinderen van het IKC om te voorkomen dat zij doelloos op straat rondlopen. Ze krijgen bijvoorbeeld mediatraining van de mediacoach; zo leren ze met programma’s als Word en Powerpoint om te gaan. Een van de partners in het IKC is een bibliotheek. Wanneer kinderen voor het eerst op de school komen, worden ze lid van de bibliotheek. Ze krijgen meteen tien boeken mee naar huis. Op die manier wordt het voor de kinderen een gewoonte boeken te lenen en te lezen. De bibliotheek is na schooltijd openbaar voor iedereen. Er liggen niet alleen kinderboeken, maar ook informatieve boeken over opvoeden voor de ouders. En wanneer de  kinderen van de basisschool af zijn, kunnen ze in deze bibliotheek hun huiswerk komen maken.

http://aggs.school.nz/?education=medical-school-essay-help Aan de slag met taal
Een van de problemen waarmee de school kampt is taalachterstand. De helft van de kinderen is van allochtone afkomst en zij komen oorspronkelijk uit 32 landen. Het IKC ondersteunt deze kinderen door middel van verlengde leertijd in de onderbouw. Zij krijgen les in taal en vergroten hun woordenschat met 3000 woorden. Ook hun ouders zijn de Nederlandse taal vaak niet voldoende machtig. Met het pilotproject Ei van Columbus probeert de school ook de taalvaardigheid van ouders te verbeteren. Het is van belang dat zij in het Nederlands met hun kind praten en de woorden die de kinderen leren herhalen. De ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning is op deze school een speerpunt, hoewel het lastig blijkt om alle ouders te bereiken. Maar volgens de school is het cruciaal in het leven van de kinderen dat ouders weten wat zij op school doen: “Ouders moeten de twinkeling in de ogen van hun kinderen zien.”

http://lacsq.org/?education=paper-writer-online&c59=fc Investeren in ouders
De omstandigheden op dit kindcentrum  vragen een grote betrokkenheid van de medewerkers. Ze moeten niet alleen interesse hebben in het lesgeven overdag, maar in het hele wel en wee van de kinderen. Daarnaast is ouderbetrokkenheid van groot belang in de ontwikkeling van deze kinderen. Een school moet daarom soms ook investeren in de ontwikkeling van ouders.

lees meer }

“We moeten drempels wegnemen in de samenwerking” - Nieuwe adviseur Alice Jansen

17 september 2012

Na het vertrek van Dieuwke Fokkema staat de nieuwste aanwinst van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen al in de startblokken; Alice Jansen kan niet wachten om aan de slag te gaan in haar nieuwe functie als adviseur.

lees meer }

Sterrenschool ZevenaarVoor- en vroegschoolse educatie

13 september 2012

dissertation writing guide "Met de voeten in de klei en met het hoofd in de wolken"

http://aggs.school.nz/?education=essay-help-writing Voorzien in een behoefte
In de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen in Zevenaar staat een splinternieuw schoolgebouw, op maat ontworpen voor de Sterrenschool. Deze school neemt deel aan de pilot Flexibele Onderwijstijden, waarin ouders en kinderen zelf hun onderwijsarrangement kunnen kiezen.

Ouders kiezen zelf of hun kind om 8.00 - 8.30 - of 9.00 uur start en om 14.00 - 14.30 - of 15.00 uur eindigt. Een vierdaagse schoolweek van maandag tot en met donderdag is ook mogelijk, net als het afwijken van de reguliere vakanties. Het feit dat er nu ook kinderen uit andere wijken naar deze school komen, en de school dus een regiofunctie vervult, bewijst dat de school voorziet in een behoefte. De behoefte van ouders om werk en zorg te kunnen combineren om precies te zijn. legitimate essay writing service

Alle neuzen dezelfde kant op
Anderhalf jaar geleden begon Lidwien Kok op deze school, naar eigen zeggen "met de voeten in de klei en met het hoofd in de wolken". Ze startte met vijf kinderen, ondanks de crisis zijn dat er nu negentig. Opvallend is dat alles op deze school gedaan wordt vanuit één visie, die niet alleen door Lidwien, maar door alle medewerkers wordt uitgedragen. Dit uit zich in de flexibiliteit van het gebouw, maar ook in de omgang met kinderen en ouders. Deze visie vloeit voort uit het motto: We moeten anders gaan kijken naar ouders en kinderen. Ouders maken een bewuste keuze voor de Sterrenschool, juist vanwege deze visie, maar ook vanwege de oprechte betrokkenheid van de medewerkers. Zij willen kinderen goed leren kennen, zodat ze hen kunnen bevragen wat ze willen leren. Als het aan Lidwien ligt, is de school in de toekomst 52 weken per jaar van 7.00 tot 19.00 uur open.

De aandacht gaat nu vooral uit naar de ontwikkeling van de kinderen binnen school. Zij werken heel zelfstandig, in flexibele units. Vakspecialisten begeleiden de kinderen en houden in de gaten wat zij nodig hebben. “Laat kinderen met rust als ze lekker aan het werk zijn!” luidt het devies van Lidwien, “want ze weten zelf precies wat ze moeten doen en hebben de vrijheid om aan te geven wat hun behoeftes zijn.”

help paper Betrokken medewerkers
Het succes valt en staat met één visie, die door iedereen uitgedragen wordt. Flexibiliteit voorziet in een behoefte in deze wijk, maar ook daarbuiten. Betrokken medewerkers zijn voor ouders reden om voor een school te kiezen.

lees meer }

Brede school Binnenstebuiten in HuissenVoor- en vroegschoolse educatie

13 september 2012

cheap essay services “Samenwerking is een proces”

Basisschool De Boemerang, BSO en kinderopvang De Volle Maan (van Zonnekinderen) en peuterspeelzaal Dikkie Dik werken in Huissen sinds februari 2007 samen in Brede school Binnenstebuiten. Begin 2011 namen de partners een nieuw gebouw in gebruik, waarin zij steeds meer toewerken naar een  situatie waarin ze steeds meer gaan samenwerken.

get link Vormgeven van de samenwerking
Deze brede school zit middenin het proces van het inhoudelijk vormgeven van de samenwerking. Het splinternieuwe gebouw is er al, inclusief gedeelde ruimtes, zoals een sportzaal, bibliotheek en theater. Hoewel de partners in het begin nog op veel vlakken een eigen organisatie vormden, groeien ze nu steeds meer naar elkaar toe. “De culturen lijken soms nog erg verschillend, maar eigenlijk zit dat tussen de oren,” meent Arjen Wientjes, directeur van de kinderopvang. Op dit moment werkt de school aan één aanspreekpunt voor de ouders van alle kinderen. De partners willen bovendien gezamenlijk één doorgaande lijn van themaprojecten opzetten, één leestraject, één jaarrooster, één oudercommissie, één pedagogische en didactische visie en één team. Nu de top-down ontwikkeling achter de rug is, komt het aan op de bottom-up impulsen vanuit de medewerkers. Het is juist dit proces op weg naar die volledige samenwerking, dat dit voorbeeld interessant maakt.

Zelfstandig leren
De school biedt kinderen een leeromgeving die kinderen uitdaagt zelfstandig en samenwerkend te leren. Basisschool De Boemerang werkte al jaren met zogenoemde Leerpleinen, die ook in dit nieuwe gebouw terugkomen. Kinderen werken haast onbegrensd en leren zelfstandig hun leerroute te bewandelen. Al in de kinderopvang krijgen de kinderen de kans om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Het team van de school bestaat uit deskundige medewerkers die ieder hun eigen expertise hebben. Ze zijn er gezamenlijk voor alle kinderen. Ze spreken over ‘onze’ kinderen en niet over ‘mijn’ kinderen.
De lokalen zijn ingericht rond een thema. Er is bijvoorbeeld een spelletjeslokaal, tekenlokaal, sportzaal en theater. Die laatste wordt veel gebruikt in de kinderopvang en BSO. In de BSO wordt bovendien gewerkt met een planningsbord: kinderen kiezen zelf welke activiteit ze gaan doen.

Elkaar leren kennen
In de aanloop van de bouw van de nieuwe huisvesting hebben de partners van alles gedaan om de brede school vorm te geven, zoals het uitspreken van ambities, het opzetten van een vereniging van gebruikers en een gezamenlijke communicatie. “Maar we hebben in dat stadium niet genoeg beseft dat samenwerken ook betekent dat je elkaar goed moet leren kennen. Dat wil ik jullie graag meegeven,” tipt Björn Bouwmeister, directeur van de basisschool.

lees meer }

“Ik sta graag met mijn voeten in de klei” - Afscheid Dieuwke Fokkema

04 september 2012

Vanaf de start in 2009 is Dieuwke Fokkema betrokken bij het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Maar nu lonkt haar oude liefde; ze keert terug in de praktijk van het basisonderwijs. Deze maand nemen wij afscheid van Dieuwke bij het Landelijk Steunpunt.

lees meer }

Politieke ambities voor de brede school

14 augustus 2012

Met de verkiezingen voor de deur staat de brede school in de politieke belangstelling! In hun verkiezingsprogramma’s voor 12 september spreken partijen hun voorkeur uit over de inhoud en organisatie van onderwijs en zorg.

lees meer }

Papier of iPad

21 juni 2012

Op 27 januari 2010 liet Steve Jobs de wereld kennis maken met de tablet. Ruim twee jaar later zien we dat dit medium een vogelvlucht heeft genomen. Ook binnen het onderwijs stijgt de interesse om te werken met de relatief nieuwe technologie.

lees meer }

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het go hier.

Nieuws op {Breed}

17 oktober 2017

Columns van Job

17 oktober 2017
06 september 2017

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com