Ministerie van OCW - Over overblijven

essays about service 7 september 2009

http://aggs.school.nz/?education=essay-paper-writing-services Een goed georganiseerde overblijf is belangrijk. Voor kinderen is het van belang om rustig een boterham te eten en lekker te spelen. Met de dosis energie die ze opdoen, kunnen ze er ’s middags weer tegenaan. Voor ouders is het een geruststellende gedachte dat kinderen het tussen de middag naar hun zin hebben. En voor leerkrachten vergemakkelijkt een goed georganiseerde overblijf de start van het middagprogramma.

Bijna iedere basisschool biedt leerlingen de gelegenheid om over te blijven. Dat is geen overbodige luxe, aangezien steeds meer ouders buitenshuis werken en steeds meer kinderen overblijven. Samen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad maakt het schoolbestuur afspraken over de organisatie van het overblijven. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur. Welke vorm van overblijven het beste bij een school past, is niet eenvoudig aan te geven. Wat bij de ene school werkt, werkt niet per definitie bij de andere. Is de overblijf zelf te organiseren? Of is uitbesteden een betere optie? Hoe laat je het overblijven soepel verlopen? Hoe stel je alle betrokkenen tevreden?

De ultieme vorm van overblijven bestaat niet. Alles hangt samen met onder meer de lokale situatie, de samenwerking tussen betrokkenen, de huisvesting en de inzet van overblijfkrachten. Daarin moet een school keuzes maken.

Deze brochure is een praktische handreiking. Een inspiratiebron om een overblijfvisie te ontwikkelen, te herzien of aan te scherpen. De brochure laat een greep uit de vele mogelijkheden zien en geeft inspirerende voorbeelden van oplossingen voor bijvoorbeeld huisvesting of een tekort aan overblijfkrachten. Zo kunnen scholen van elkaar leren en elkaar op ideeën brengen. Een vragenlijst en een stappenplan helpen u om tot de voor uw school meest geschikte overblijfvorm te komen. De feitelijke informatie over de overblijf en nuttige websites treft u achterin de brochure aan.

term papers for sale Download de brochure

Nieuw boekje

click here 7 september 2009

what to write my research paper on Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://aggs.school.nz/?education=help-writing-an-essay-for-college cheap custom essays online hier.

Op de kaart

help with thesis writing 7 september 2009

write my term paperskaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

7 september 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com