Commissie Tieneropvang - Rapport Ruimte voor tieners

28 augustus 2009

Nu steeds meer ouders arbeid en zorg willen combineren, ontstaat er – naast en na de opvang van baby’s, kleuters en grotere kinderen – als vanzelfsprekend behoefte aan tieneropvang. De vraag wie dit zou moeten organiseren en op welke wijze, is voorgelegd aan de (tijdelijke) commissie Tieneropvang.

De commissie heeft zich tamelijk breed georiënteerd. Zij ging op zoek naar lessen uit de huidige experimenten tieneropvang, ze heeft de mening gepeild van tieners zelf en ook van hun ouders, ze heeft inzichten van de wetenschap gevoegd bij opinies van experts, en ze heeft gepuzzeld en gecijferd. Want ook de kosten moesten - voor zover mogelijk - in beeld komen.

Er doken interessante dilemma’s op:
– Enerzijds ouders die voor hun tieners een balans in de vrije tijd zoeken tussen ontspanning en leren. Anderzijds ouders die sociale veiligheid en duidelijke regels willen: rust, regelmaat en reinheid. Ouders die tieneropvang zien als gemaksdienst.
– Aan de ene kant tieners die graag ‘heerlijk verveeld’ willen rondhangen en ontmoeting en gezelligheid zoeken. Aan de andere kant hun leeftijdgenoten die op zoek zijn naar recht, ruimte en respect om hun vrije tijd op eigen wijze te kunnen doorbrengen.

Maar er is niet alleen sprake van tegenstellingen. Zo geven ouders en tieners duidelijk aan dat zij sámen op zoek zijn naar mogelijkheden om de vrije tijd van tieners op een passende (veilige) (leuke) wijze door te brengen.
De commissie ziet goede mogelijkheden om via vrijetijdsarrangementen de buitenschoolse opvang om te bouwen naar het begeleiden van buitenschoolse activiteiten. Want daar is wel behoefte aan.

Download het rapport

Nieuw boekje

28 augustus 2009

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

28 augustus 2009

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

28 augustus 2009

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

28 augustus 2009

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com