NISB - Sportieve verbreding in het VO

1 augustus 2006

Dit verslag presenteert de resultaten van een onderzoek over de verbreding op sportgebied van schoollocaties in het voortgezet onderwijs. De resultaten, verkregen door twee korte enquêtes onder respectievelijk vakdocenten lichamelijke opvoeding en directieleden, geven een beeld van de rol en organisatie van sport en beweegactiviteiten op locaties voor voortgezet onderwijs.

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) wil graag inzicht verkrijgen in de mate waarin, en op welke manier (hoe), sport en bewegen wordt ingezet en georganiseerd in de (brede) scholen voor voortgezet onderwijs. Daarbij gaat de interesse uit naar de mate waarin scholen verbindingen zien (bewustwording) met andere sectoren en sport inzetten om een bijdrage te leveren aan buiten de sport gelegen doelen, zoals doelen op het gebied van sociale competenties en zorg. Bovendien wil NISB inzicht verkrijgen in welke kennis- en ondersteuningsbehoefte er bestaat onder de scholen op sport- en beweeggebied. Tenslotte is het sportieve aanbod, de sportieve organisatie en samenwerking van sport en bewegen in scholen voor voortgezet onderwijs in kaart gebracht.

Download het verslag

Nieuw boekje

1 augustus 2006

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

1 augustus 2006

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

1 augustus 2006

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

1 augustus 2006

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com