Valkestijn, M. en Oenen, van S. - Talent in actie (boek)

1 september 2004

Talent in actie

Opbrengsten Landelijk experiment Verlengde schooldag voortgezet onderwijs
NJI (Nederlands Jeugd Instituut)
Valkestijn, M. en S. van Oenen
ISBN: 978-90-5050-957-2
1e druk

De verlengde schooldag (VSD) biedt scholieren in het voortgezet onderwijs de kans om na schooltijd op vrijwillige basis deel te nemen aan allerlei soorten activiteiten, zoals survival, skaten, fotografie, circus, drama, verkenning van de omgeving of leerlingondernemingen.

De VSD biedt een krachtige leeromgeving, een educatieve context met zo veel mogelijk levensechte trekken, waarin jongeren 'leren' op een betrokken en actieve manier, met toenemend eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Wie nu met verlengde schooldag wil starten, kan in deze publicatie lezen hoe VSD-programma's zo opgezet kunnen worden dat de sociale competentie van de deelnemers gestimuleerd wordt en dat ze meer gemotiveerd raken om nieuwe sociale banden aan te gaan op school en in hun omgeving.|

Bij deze publicatie ontvangt u een cd-rom. Deze kunt u eenvoudig via elk type pc bekijken. Op de cd-rom vindt u de gecomprimeerde tekst van deze publicatie, aangevuld met audiovisueel materiaal, meer gedetailleerde prgorammabeschrijvingen en tips over organisatie en financiën, verbindingen naar achtergronddocumenten en relevante adressen.
Prijs: € 15.50

Bestelinformatie

Nieuw boekje

1 september 2004

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het hier.

Columns van Job

1 september 2004

09 juli 2018
25 april 2018

Op de kaart

1 september 2004

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

Nieuwsbrief

1 september 2004

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com